Lunch&Learn 26 nov

Hur konkretiserar vi beteenden? En av de stora utmaningarna med värderingsarbete, är hur man konkretiserar abstrakta ord som “respekt”, “tydlighet” och “engagamang”. På ett övergripande plan är det lätt att hålla med. Det finns inte en människa i värden som inte säger att de har respekt. Men det betyder inte att  nunnor och Hells Angels […]

Lunch&learn 14 oktober

Vad händer när chefen inte ser på? Det beror på kulturen. Kulturen är det som stannar kvar av ledarskapet. Man kan se det som ett installerat ledarskap, ett självledarskap. Har vi gjort ett bra arbete som chefer och ledare, så blir vår arbetsbörda mindre – kulturen gör det åt oss. Men för att få den […]