Kultur i kris – så är du en motpol

Vad kan du göra i praktiken? Baserat på forskning har vi sammanställt 8 tips som ger konkreta råd om vad du kan göra som kollega, chef eller ledningsgrupp om du vill att din organisation snabbt ska komma på fötter.

Wildfires principer för förändring

Vad är allra viktigast att tänka på när man ska förändra attityden och kulturen? Wildfires pedagogiska modell utgår från forskning och baseras på principer som skapar en kraftfull och varaktig beteendeförändring. Liten påverkan över tid – Inte stor på kort tid Dialog – Inte monolog Enkelt – Inte komplext Konkret – Inte abstrakt Känslor – […]

Ska vi skrota värdeorden?

Är värdeord ett hinder i kulturarbetet? Sanningen är den; att 9 av 10 har värdeord, men bara 2/10 har en stark kultur. Det är ingen munter läsning och något som fått oss att sen en tid tillbaka utforska andra element för att bära kultur (artefakter, ritualer, berättelser, ledarskap m.m.).Men det slog mig häromdagen att det […]

Studie i kultur och värderingar

  Studie i kultur och värderingar Är vissa företag mer värderingsstyrda än andra? Hur många organisationer har ett högre syfte (why)? Hur fungerar det? Vilka har kommit längst i värderingsarbetet och vilka är de bästa knepen för att lyckas?  För tredje året presenterar vi en omfattande studie om kultur och värderingar i norden– detta år med internationell […]

Kulturkod – ger er riktning

Det finns många sätt att beskriva en organisationskultur. Man säger att det ”sitter i väggarna”, ”det bara är så”, det finns vissa saker som ”bara är vi”. Varje organisation har sitt egen själ och hjärta och ett eget sätt att resonera som sätter ramarna för organisationens beslutsfattande. Att fastställa sådana normer är ett allmänmänskligt fenomen […]