3 saker ni inte får missa i er hybridpolicy

En ny arbetsvardag kommer att möta oss, den här gången en hybrid variant, där vi ska hitta en kombination av distansarbete och kontorsarbete. Den hybrida arbetsplatsen har mycket att erbjuda men det finns några centrala frågor vi måste ta ställning till. I den här artikeln lyfter Fredric Bohm, Leg psykolog och Josefin Falck, Kulturbyggare på […]

Heja Sverige!

Sverige är en global ledare på innovation. Ett litet land, där det är mörkt och kallt mer än 200 dagar om året och där skatterna är extremt höga. Hur är det möjlighet för Sverige att listas som nummer fyra bland världens mest innovativa länder? Hur kan Stockholm ha fler “unicorns” per capita än någon annan […]

Bygg starka team på distans

Under året som gått har många av oss blivit tvungna att lära oss att arbeta och samarbeta på distans. För vissa har det varit enkelt, för andra otroligt svårt. Några förvandlas till katter och ryktet säger att kombinationen skjorta och kalsong är den hetaste modetrenden våren 2021. Men vad händer egentligen i en grupp när […]

Guide: kultur i kris

I oroliga tider får tvivel fäste, det blir en massrörelse där rädslor och osäkerhet få en överhand och människor kan bli omotiverade och passiva. I dessa tider är det avgörande att vi agerar proaktivt för att stärka det så kallade psykologiska kapitalet i en organisation, dvs frigöra medarbetarnas potential. Forskning inom psykologi visar tydligt att […]

Wildfires principer för förändring

Vad är allra viktigast att tänka på när man ska förändra attityden och kulturen? Wildfires pedagogiska modell utgår från forskning och baseras på principer som skapar en kraftfull och varaktig beteendeförändring. Liten påverkan över tid – Inte stor på kort tid Dialog – Inte monolog Enkelt – Inte komplext Konkret – Inte abstrakt Känslor – […]

Ska vi skrota värdeorden?

Är värdeord ett hinder i kulturarbetet? Sanningen är den; att 9 av 10 har värdeord, men bara 2/10 har en stark kultur. Det är ingen munter läsning och något som fått oss att sen en tid tillbaka utforska andra element för att bära kultur (artefakter, ritualer, berättelser, ledarskap m.m.).Men det slog mig häromdagen att det […]

Studie i kultur och värderingar

  Studie i kultur och värderingar Är vissa företag mer värderingsstyrda än andra? Hur många organisationer har ett högre syfte (why)? Hur fungerar det? Vilka har kommit längst i värderingsarbetet och vilka är de bästa knepen för att lyckas?  För tredje året presenterar vi en omfattande studie om kultur och värderingar i norden– detta år med internationell […]

Kulturkod – ger er riktning

Det finns många sätt att beskriva en organisationskultur. Man säger att det ”sitter i väggarna”, ”det bara är så”, det finns vissa saker som ”bara är vi”. Varje organisation har sitt egen själ och hjärta och ett eget sätt att resonera som sätter ramarna för organisationens beslutsfattande. Att fastställa sådana normer är ett allmänmänskligt fenomen […]