Gamification gör HR bättre

Vill dina medarbetare upptäcka, bli sedda och överraskade? Vill de ha överblick och kontroll?

Ladda ner en aktuell Whitepaper som går igenom 4 enkla principer om hur användardesign och Gamification gör HR-processerna bättre. Fyll i din e-post så skickas rapporten direkt till dig. Rapporten är självklart kostnadsfri.

03. KULTURKOD – manifestet som ger er riktning

Det finns många sätt att beskriva en organisationskultur. Man säger att det ”sitter i väggarna”, ”det bara är så”, det finns vissa saker som ”bara är vi”. Varje organisation har sitt egen själ och hjärta och ett eget sätt att resonera som sätter ramarna för organisationens beslutsfattande. Att fastställa sådana normer är ett allmänmänskligt fenomen som alltid sker när människor träffas i grupp. Alla organisationer har en kultur, vi hjälper dig att hitta och stärka din kultur.

Ladda ner guide till hur du skapar din egen kulturkod!

8 principer för livskraftig kultur

Vad är allra viktigast att tänka på när man ska förändra attityden och kulturen? I denna guide visar vi på ett antal principer som starkt bidrar till om du blir framgångsrik i kultur och värderingsarbetet.

Rapporten är kostnadsfri!

Fyll i din e-post så skickas rapporten direkt till dig.

Principer för livskraftig kultur

 

Kultur och värderingar 2014

Hur står det till med värderingsarbetet i svenska företag?

I vår första studie ”Värderingar och kultur på svenska företag” kartläggs för första gången över 300 organisationer i olika branscher. Genom att koppla arbetet med kultur och värderingar till genomsnittlig avkastning och tillväxt kan vi se vilka aktiviter som har en samverkan med framgång. På ett plan kan vi besvara varför framgångsrika företag blir framgångsrika.

Rapporten är kostnadsfri!

Fyll i din e-post så skickas rapporten direkt till dig.

Kultur och värderingar 2014

 

Kultur och värderingar 2015

Hur står det till med värderingsarbetet i svenska företag?
Vilka har kommit längst och vad har de lärt sig?
Har de uppnått förväntat resultat?
Var det värt det? …och, hur planeras värderingsarbetet att bedrivas 2016-2017?
I vår studie ”Värderingar och kultur på svenska företag” kartläggs över 400 organisationer i olika branscher. Genom att koppla arbetet med kultur och värderingar till genomsnittlig avkastning och tillväxt kan vi se vilka aktiviter som har en samverkan med framgång. På ett plan kan vi besvara varför framgångsrika företag blir framgångsrika.

Rapporten är kostnadsfri!

Fyll i din e-post så skickas rapporten direkt till dig.

Kultur och värderingar 2015

White paper: De viktigaste frågorna marknad bör ställa HR

Och vilka är de bästa svaren?

Bortom nöjda kunder finns guldet, ambassadörerna som tatuerar ditt företags namn på axeln och skriker ut till sina vänner vilket fantastiskt företag ni är. Ni har hjälpt dem i situationer som varit betydelsefulla, med ett hjärta som går ut över vad som kan förväntas. För att nå dit krävs medarbetare som brinner. Men hur får vi den typen av organisation? Vilka krav ställer det på kultur och ledarskap? Vad behöver du som VD eller marknadschef säkerställa för att få många ambassadörer och ett högt Net Promoter Score?

Detta whitepaper riktar sig till dig som är VD, Marknads- eller HR-chef. Vilka är de viktigaste frågorna du som VD/Marknadschef bör ställa till din HR-chef? Och vilka är de bästa svaren?

Rapporten är kostnadsfri. Fyll i din e-post så skickas rapporten direkt till dig.

9 frågor från marknad till HR

Gamification i företag

Alla vet att vi får mer och bättre arbete utfört när vi gör arbetet roligare. När vi belönar medarbetare för att de deltar engagerar de sig mer och oftare.

Under det senaste decenniet har tekniskt kunniga företag börjat utforska, anamma och förfina principerna om spelmekanik. Gamification handlar om att använda lekfullhet, utmaningar och inspirerande form för att stimulera beteende och attityd.

Företag som är intresserade av att tillämpa spelliknande mekanik till sin organisationskultur bör fokusera på följande fem principer

  • Ha ett mätbart mål: Fokusera på att uppmuntra ett visst beteende. Om du till exempel vill öka antalet produktrecensioner på din webbplats, belöna då användarna genom att ge dem poäng varje gång de skriver en recension.
  • Fokusera på saker som folk redan vill göra: Din bästa utgångspunkt för Gamification är att belöna ett beteende som redan utförs.
  • Mät förändringen: Spåra det önskade beteendet både före och efter du Gamifierat det, så att du vet om er Gamification fungerar.
  • Belöna små förbättringar: En bra spelupplevelse mäter och belönar både små och stora prestationer. När du belönar för de små förbättringar spelare gör i sin strävan att uppnå större mål, uppmuntrar du dem att fortsätta.
  • Gör det socialt: Ger du människor möjlighet att dela sina prestationer och märken, vare sig det sker i en sluten miljö som på ett säljteams resultattavla eller i en öppen miljö som Facebook, tillför det mening och betydelse till deras prestationer.

Ta del av intervjuer m.m. från företag som börjat sin resa mot mer lekfulla och inspirerande arbetsplatser.

Rapporten är kostnadsfri!

Fyll i din e-post så skickas rapporten direkt till dig.

Gamification