the culture
building
agency

Kultur är en reflex av att vilja tillhöra

Kultur uppstår som en reflex av att vi människor är flockdjur och vill tillhöra grupper. Vi har genom alla tider varit helt beroende av att tillhöra en flock/grupp och att bli utstött ur gruppen har setts som det värsta tänkbara. Eftersom våra hjärnor inte har förändrats nämnvärt sedan stenåldern är vi fortfarande programmerade att anpassa oss till gruppens värderingar och normer. Vi försöker förstå vad som gäller, vilka förväntningar som finns och om vi inte verkligen anstränger oss så anpassar vi oss till dem utan att reflektera. Det är därför kultur är så kraftfullt. Har vi en stark och positiv kultur, kommer människor som kliver in i vår organisation automatiskt att anpassa sig och höja sin prestation. Har vi en dålig kultur, så kommer människor sänka sina ambitioner och vi kommer peka på syndabockar och skapa konflikter, helt enkelt för att andra i gruppen gör så. Vi blir helt enkelt som vi umgås – på gott och ont. 


Alla grupper har kultur

Vi vet att alla grupper har en kultur. Det finns i skolklasser och i familjer. På arbetsplatser och i lag. Vad är överenskommelsen och ambitionen hos oss? Hjälps vi åt till sista svettdroppen eller har vi en ”sköt-dig-själv-attityd”? Kulturen kommer från din och min attityd och vi skapar den tillsammans.


Kulturen kan hjälpa eller stjälpa

Attityder och beteenden som anammas av många personer blir tillslut en norm som i nästa steg, innan du vet ordet av, har förvandlats till en kultur. När majoriteten av medarbetarna på ett bolag anammar en viss attityd eller ett visst beteende kan det få stora konsekvenser på allt från sista raden till medarbetarnas välmående. Det gäller åt båda håll. En dålig kultur kan rasera ett helt bolag och en bra kultur kan få er att uppnå fantastiska resultat. 


Det sitter inte i orden

Orden använder vi för att beskriva den kultur vi vill skapa. Organisationer har i många år försökt beskriva essensen i kulturen med hjälp värdeord. Ambitionen är bra, men det räcker inte med 4 ord. Faktum är att om du har ord som du inte menar och lever efter, kan det snarare få motsatt effekt.  


Key takeaways

1. När ni jobbar med att förstärka/förtydliga kulturen i er organisation handlar det mycket om att aktivt lyfta och premiera vad ni vill se mer av och reagera på det ni vill se mindre av. Se därför till att de beteenden ni vill se mer av även finns med som grund i både utvecklingssamtal och lönesättning. 

2. Kulturen påverkar oss på många sätt. Den avgör hur vi samarbetar, kommunicerar, hanterar konflikter, vilken ambitionsnivå vi har och även vår attraktionskraft som organisation. 

3. Att jobba med kulturen är lönsamt. Både forskningen och egna projekt har lär oss att en positiv kultur leder till ett högre engagemang, som i sin tur leder till ökad försäljning, färre sjukskrivningar och en ökad lönsamhet. 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR