the culture
building
agency

Så bygger vi ett kulturprogram i 7 steg

Under 10 års kulturbygge har vi både gått på månen och ibland kört i diket, men herrejösses vad vi har lärt oss mycket på vägen! Här delar vi med oss av våra erfarenheter och de steg som vi identifierat är dem viktigaste för att på ett framgångsrikt och långsiktigt sätt förändra attityder och beteenden i en organisation. Hoppas att de kan hjälpa er på er kulturresa! 


Steg 1. Förstå ert nuläge

Ofta finns en uppfattning om styrkor, svagheter och behov i kulturen. Samtidigt är det lätt att bli hemmablind när det kommer till att beskriva sin egen vardag och miljö, speciellt om du varit en del av den under en längre tid. Något som därför är bättre än att gå på magkänsla är att mäta. Då kan vi svart på vitt se vilka styrkor och svagheter som finns i kulturen och inom vilka områden vi behöver sätta in mest aktiviteter och resurser. Vi kan även följa upp efter genomförda insatser och se hur de har påverkat kulturen. 

Med Wildfires kulturmätning Culture Audit mäter vi er kultur i tre dimensioner. Vi kan titta på hur positiv respektive negativ kulturen är, vilka verktyg ni har på plats för att påverka kulturen samt vilken personlighet/kulturell särart er organisation har. När vi har gjort en mätning kan vi se var ni befinner er och identifiera hur vi ska ta arbetet vidare på bästa sätt. 


Steg 2. Samla ledningen och sätt en riktning

För att kunna förändra en kultur krävs både en tydlig riktning och en tydlig sponsor. En tydlig riktning, eller tydlig idé som vi ibland kallar det, är helt enkelt den gemensamma visionen. En enad bild av vad det är vi vill åstadkomma med ett Kulturprogram. En tydlig sponsor är ledningen som visat att man tror på och ställer sig bakom arbetet. Om ledningen inte tydligt visar att man menar allvar när det kommer till arbetet med kulturen så kommer det bli näst intill omöjligt att få ett kulturprogram att lyfta. Därför ska vi i steg två samla ledningsgruppen för att tillsammans sätta just visionen och riktningen.

Gör ni det med oss på Wildfire innebär det ofta en heldag där vi blandar föreläsningar med forskning, inspiration, workshops och diskussioner för att tillsammans svara på frågor som: 

  • Vilken kultur är avgörande för att nå vision och önskad framtida position? 
  • Ska vi behålla eller ändra befintliga värdeord? 
  • Hur beskriver vi vår kultur genom berättelser?
  • Hur får vi kulturen att skapa mer av de beteenden och attityder vi vill se mer av?
  • Hur behöver ledarskapet förändras?
  • Vilka KPI:er ska vi ha när vi följer upp arbetet?

Steg 3. Gör en plan

Vid det här laget börjar vi vara på det klara med vart vi vill och då är det dags att sätta planen för hur vi ska ta oss dit. Vi kommer i det här steget att identifiera vissa områden/teman som vi vill fokusera på under det närmaste året. Vi kommer även att sätta tidsschemat för hur länge vi ska jobba med ett specifikt tema och vad det kommer att innehålla för moment för ledare och medarbetare. 

Det kan exempelvis innebära att vi jobbar med ett av era värdeord under tre månader och då aktiverar medarbetare med inspiration, övningar och dilemman. Sedan går vi över i nästa tema, som kan vara ett annat värdeord, och jobbar med det under tre månader. 

När vi på Wildfire jobbar med teman under en viss tid brukar vi kalla det för att vi jobbar i pulser. När den första pulsen är klar så går vi in i nästa, där vi har ett nytt tema att jobba med under en bestämd tid. På så sätt jobbar vi kontinuerligt med kulturen, men med ett område i taget. En puls kan vara kortare eller längre beroende på vad som passar bäst i er organisation och vilka aktiviteter ni vill ha under ett tema. Olika pulser kan även vara olika långa. 


Steg 4. Låt era ledare bli kulturhjältar

Vi har tidigare nämnt hur viktigt det är att ledarna är med i arbetet för att vi ska lyckas. Därför behöver chefer och ledare utbildas och introduceras först, så att de förstår sin viktiga roll och vad som förväntats av dem under programmets gång. Det går naturligtvis att göra på flera sätt. Wildfires Ledarskapsprogram är en digital utbildning med kulturteori som ger ledarna en stabil, teoretisk bas och en rad reflektionsövningar och uppgifter som de kan ha med sig och applicera i sin vardag. Programmet ger era ledare kunskap inom värderingsstyrning, motivationsstyrning, konflikthantering, samtalsmetodik, förändringsledning och gruppdynamik. Det viktiga är att ledarna är väl informerade och har vad de behöver för att kunna leda sitt team genom ett kulturprogram. 


Steg 5. Välj kommunikationskanaler som skapar dialog

Vi vet vad vi vill uppnå, vi vet vad vi ska göra och ledarna är förberedda. Yes! Nu har vi bara ett steg kvar innan vi kan köra igång – val av kommunikationskanaler. Om vi ska få arbetet med kultur att lyfta måste vi få igång en dialog, ett samtal mellan medarbetare i alla roller och på alla avdelningar. Beteenden förändras inte genom monolog eller befallningar. Medarbetare är inte beredda att byta ståndpunkt eller förändra sig för att någon pekar med hela handen och berättar hur det ligger till. Vi vill vara med i samtalet, vi vill förstå, vi vill känna att vi själva fattar beslutet och har kontroll över vår arbetsvardag för att vi ska känna oss motiverade. Det ska vara lustfyllt och enkelt. Därför är det viktigt att vi väljer kommunikationskanaler som uppmuntrar till dialog med lättsamma samtal om kultur. Ett interaktivt intranät kan vara en kanal, möte, workshops, och ett arbete med posters, bordspratare och kulturkort i fikarummet. Wildfires kultur-app eller andra digitala samarbetsytor som exempelvis Slack eller Howspace kan hjälpa till att få igång dialogen. Det beror helt på vilken verksamhet ni har och hur medarbetarnas vardag ser ut. Huvudsaken är att vi kan nå alla i hela organisationen på ett eller flera sätt. Här har vi genom åren stöttat organisationer inom en rad olika branscher, allt från brandförsvaret till retail. 


Steg 6. Let the culture hit the fan

Allt är på plats och vi är äntligen redo att trycka på kulturknappen! Uppgiften vi nu har framför oss är kanske den svåraste men samtidigt den roligastenämligen att locka till samtal genom att skapa innehåll som engagerar och inspirerar. Det kan vara allt från dilemman till korta filmer på medarbetare som resonerar om attityder och beteenden. Vi kan anordna interna tävlingar, omröstningar, utmaningar, lyfta fram våra kulturhjältar och bjuda på forskning och kunskap om hur en positiv kultur får alla att prestera och må bättre. Det enda som sätter gränserna här är vår fantasi (och ev vår budget, beroende på hur galna idéer vi kommer på)! 

På Wildfire har vi beprövade metoder som vi vet fungerar och vill ni bygga ett Kulturprogram tillsammans med oss får ni såklart ta del av vår lattjolajbanlåda med lagom galna idéer och kulturbyggarmetoder. 


Steg 7. Mät och följ upp

Hut vet vi att våra insatser gör skillnad? Vi mäter såklart! Precis som i inledningen gör vi löpande mätningar för att se hur vårt arbete påverkar organisationen och var vi ev behöver sätta in fler insatser för att nå våra mål. 


Stort lycka till på er kulturresa!

Hoppas du känner dig lite klokare och ännu mer inspirerad att jobba vidare med kulturen i din organisation. Hör gärna av dig till oss om du har några frågor eller vill ha en mer ingående presentation av hur ett kulturprogram skulle kunna se ut hos er. Vi älskar att prata om kultur och är aldrig längre än ett samtal bort! 

Hoppas vi ses! 

/Team Wildfire

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR