Kulturledarskap

Träning som stärker chefer med konkreta färdigheter så att de kan bygga kultur

Utveckla ledarskapet
Stärk chefer med konktreta färdigheter

VAD ÄR VÄRDET AV ATT ARBETA MED ETT KULTURPROGRAM?

Ett ledarskap som bygger tillit och stark kultur

Vad händer när chefen inte ser på? Det beror på kulturen. Kulturen är det som stannar kvar av ledarskapet. Man kan se det som ett installerat ledarskap, ett självledarskap. Har vi gjort ett bra arbete som chefer och ledare, så blir vår arbetsbörda mindre – kulturen gör det åt oss. Men för att få den där fantastiska kulturen, det där självspelande pianot, ja då behöver man ett aktivt ledarskap. 

Ett aktivt ledarskap som bygger kultur – Wildfires ledarträning stärker cheferna i de färdigheter som krävs för att bygga kultur. 

KULTURPROGRAM

Forskningsbaserat innehåll

Ledarutveckling kan hjälpa både nya och erfarna chefer att utveckla sin förmåga att leda sin grupp. Vad som i uppföljning och utvärdering av ledarträningar  har visat sig  framgångsrikt är ett angreppssätt som riktar in sig på konkret färdighetsträning snarare än självutveckling. I de situationer där ledarskapet ställs på sin spets får cheferna utveckla på de specifika färdigheter som behövs för att påverka medarbetarn. Med effektiva verktyg för motivationsstyrning, samtalsmetodik, feedback och värderingsstyrning blir ledarna öppna, tydliga och modiga. 

1

Inspiration

Det är avgörande att hitta kärnan i yrkesstoltheten och låta ledarna utgå ifrån den.

2

Kopplat till vardagen

Övningar och träning som hjälper cheferna med praktisk ledarskap

3

Förstärka det positiva

Att hjälpa ledarna bli bättre på att uppmärksamma medarbetarna på allt viktigt som medarbetarna faktiskt gör.

4

Mix av digitalt och fysiskt

Vid uppstarten sätter vi ramarna för ett program som löper över till exempel 6-12 månader, med 4-6 fokusområden. Varje fokusområde anpassas efter er situation och kan innehålla olika former av kommunikation, utmaningar, dilemman, dialog och mätning.

5

Färdihgetsbaserat

Träningen fokuserar på färdigheter som krävs för förändra attityder och att bygga kultur. 

6

Anpassat upplägg

Vi har stor erfarenhet av chefsutveckling och erbjuder inspiration, övningar och stöd till era chefer under programmets gång.

Resultat vi är stolta över

Vi drev vårt varumärkesarbete inifrån och ut med hjälp av ett kulturprogram. Resultatet vi fick var förvånande starkt. Konverteringen i butik gick från 4 till 12% och värdet på påsen ökade med 150%

Marianne Hauffen

Retail operations manager
Peak Performance

Wildfires change initiatives are fun and to the point. A good choice for anyone who stretches for becoming more of a Tribe with a higher purpose, strong values and passionate co-workers

Mark Boncheck

Author
Harvard Business Review

Med Wildfires kulturprogram lyckades vi tydliggöra vår kultur och förstärka beteenden vi ville se mer. 8 till 38 i ENPS

Sophie Tham

HR chef
Movestic

Ledarutveckling
kan ha olika mål

Generellt finns det två dominerande synsätt för att utveckla ledare som är i bruk idag.  Det ena bygger på att öka självkännedom, att leda sig själv innan man kan leda andra. Här är stora modeller tex FIRO och Elements som alla bygger på ”Mind-Ass” logik – alltså ”develop your mind and your ass will follow”.  Förändra din tanke och ditt handlande kommer följa på det. Det är fungerande metoder, men de största svagheterna är att de tar mycket tid i anspråk och kräver en hög grad av mottaglighet för teorierna.

Det andra, som Wildfire baserar sina ledarinsatser på, bygger på ”Ass – Mind” logik – alltså ”get off your ass and start doing things differently, and your mind will follow”. Det innebär att vi snabbt åstadkommer kompetenshöjning så ledaren blir bättre på ett visst område. Blir du bättre på ett område kommer du känna dig tryggare och på sikt stärks ditt självförtroende. När du börjar agera på ett sätt som fungerar så börjar du bygga självkänsla.  Vi är starkt inriktade på den senare metoden. Nackdelen är att när vi attackerar smalare kompetensområden, så måste vi träffa rätt områden. Så vi måste få reda på vad de aktuella ledarna behöver träna på. Därför är en inledande  analys av nuvarande kända kompetensutmaningar hos ledare avgörande för att träffa rätt.

Kontakta oss

Generellt finns det två dominerande synsätt för att utveckla ledare som är i bruk idag.  Det ena bygger på att öka självkännedom, att leda sig själv innan man kan leda andra. Här är stora modeller tex FIRO och Elements som alla bygger på ”Mind-Ass” logik – alltså ”develop your mind and your ass will follow”.  Förändra din tanke och ditt handlande kommer följa på det. Det är fungerande metoder, men de största svagheterna är att de tar mycket tid i anspråk och kräver en hög grad av mottaglighet för teorierna.

Det andra, som Wildfire baserar sina ledarinsatser på, bygger på ”Ass – Mind” logik – alltså ”get off your ass and start doing things differently, and your mind will follow”. Det innebär att vi snabbt åstadkommer kompetenshöjning så ledaren blir bättre på ett visst område. Blir du bättre på ett område kommer du känna dig tryggare och på sikt stärks ditt självförtroende. När du börjar agera på ett sätt som fungerar så börjar du bygga självkänsla.  Vi är starkt inriktade på den senare metoden. Nackdelen är att när vi attackerar smalare kompetensområden, så måste vi träffa rätt områden. Så vi måste få reda på vad de aktuella ledarna behöver träna på. Därför är en inledande  analys av nuvarande kända kompetensutmaningar hos ledare avgörande för att
träffa rätt.