the culture
building
agency

Vad har ni för kultur egentligen?

Att det finns många fördelar med en stark och positiv kultur vet vi, men hur ska du kunna veta vilken typ av kultur ni har i er organisation? Är den positiv eller negativ? Är den stark eller svag? Är den riskbenägen eller trygghetssökande? Är den konfrontativ eller undvikande? Hjälper eller stjälper den er när ni tillsammans ska nå era mål nu och i framtiden? I den här artikeln ska vi behandla vikten av att förstå sitt nuläge för att kunna landa rätt i det framtida kulturarbetet. 


Kulturen kan hjälpa eller stjälpa 

Attityder och beteenden som anammas av många personer blir tillslut en norm som i nästa steg, innan du vet ordet av det, har förvandlats till en kultur. När majoriteten av medarbetarna på ett bolag anammar en viss attityd eller ett visst beteende kan det få stora konsekvenser på allt från sista raden till medarbetarnas välmående. Det gäller åt båda håll. En dålig kultur kan rasera ett helt bolag och en bra kultur kan få er att uppnå fantastiska resultat. 


Förstå nuläget för att kunna rikta insatserna rätt 

I de flesta organisationer finns en begränsad budget när det kommer till arbetet med kultur (tråkigt, tycker vi. Vi hade gärna sett att kulturfrågan fått ta större plats eftersom vi vet att den är så extremt viktig för att nå framgång, men det är en helt annan diskussion). Ideerna runt kulturen brukar dock vara många och goda, så hur ska ni kunna säkerställa så mycket bang for the bucks som möjligt? Finns det några områden inom kulturen som är akuta, skadar organisationen och borde åtgärdas omgående? Finns det andra områden som hade kunnat gett en större utväxling på resultatet om man bara gav dem lite mer kärlek? Rekryterar vi rätt personer in i bolaget idag för att kunna bygga den kultur vi vill ha? För att kunna svara på den här typen av frågor och kunna fatta kloka beslut och prioriteringar gör vi en mätning av kulturen innan vi startar ett kulturarbete.  


Fördelarna med en objektiv överblick 

Ofta finns en uppfattning om styrkor, svagheter och behov i kulturen. Samtidigt är det lätt att bli biased när det kommer till att beskriva sin egen vardag och miljö, speciellt om du varit en del av den under en längre tid. Något som därför är bättre än att gå på magkänsla är att mäta. Då ser vi svart på vitt vilka styrkor och svagheter som finns i kulturen och inom vilka områden vi behöver sätta in mest aktiviteter och resurser. Vi kan även följa upp efter genomförda insatser och se hur de har påverkat kulturen. 

Med Wildfires kulturmätning Culture Audit mäter vi er kultur i tre dimensioner. Vi kan titta på hur positiv respektive negativ kulturen är, vilka verktyg ni har på plats för att påverka kulturen samt vilken personlighet/kulturell särart er organisation har. När vi har gjort en mätning kan vi se var ni befinner er och identifiera hur vi ska ta arbetet vidare på bästa sätt. Har ni den kultur ni behöver för att nå era mål och ta organisationen in i framtiden? Mät så ser ni själva! 

Läs mer om Wildfires kulturmätning: Culture Audit

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR