Ta greppet om kulturen

Gör en Culture Audit

Få en full genomlysning av hur kulturen bildas genom struktur, symboler och beteenden.
Vilka förändringar behöver du göra för att uppnå er målkultur?