the culture
building
agency

5 vanliga misstag som otränade ledare gör

Att vara ledare är inte alltid lätt. Det finns naturligtvis ingen som är perfekt och vi vill inleda den här artikeln med att belysa att vi genuint tror att alla som är ledare gör sitt bästa för att göra ett bra jobb. Syftet med texten är inte att peka ut eller kritisera någon, utan snarare belysa vikten av att ge våra modiga ledare rätt förutsättningar och träning för att kunna vara riktigt duktiga och växa i sin roll. Ingen vill vara en dålig chef, men det är samtidigt svårt att bli bäst på något utan rätt kunskap och träning. Här bjuder vi på fem vanliga misstag tätt följda av tips på hur du kan förbättra ditt ledarskap på ett sätt som gynnar individen, gruppen och organisationen. Hoppas de kan hjälpa dig och ditt team på vägen! 


1. Detaljstyr och kontrollerar

En vanlig situation som många nog tyvärr kan känna igen sig i är den där chefen som inte riktigt kan släppa kontrollen utan vill detaljstyra och lägga sig i exakt hur, när och på vilket sätt en uppgift ska lösas. Gärna också hur en arbetsdag och en arbetsvecka ska läggas upp. Det är dock inget som ökar motivation, kreativitet eller ansvarskänslan hos en medarbetare, tvärt om. Vi vill alla lösa uppgifter på olika sätt och beroende på våra individuella situationer och förutsättningar. Att känna att min chef har tillit till mig, min kompetens och förmåga gör dessutom att jag presterar bättre.  

Ett bättre sätt: Lägg istället fokus på vilket resultat ni vill åstadkomma, bestäm tillsammans hur ni vill följa upp det och inom vilka ramar ni behöver hålla er. Låt sedan individen själv lösa problemet på det sätt som hen känner är mest tillfredsställande och motiverande. Var tydlig med eventuell deadline och förväntningar på slutresultatet. Visa att du finns som stöd och gärna hjälper till om det behövs, men låt din medarbetare själv hitta lösningarna. 


2. Tror att andra kan läsa tankar 

En annan frustrerande situation som inte bara är ett problem på många arbetsplatser, utan i många relationer överlag, är den då en person tror att andra förstår vad hen känner och vill trots att hen inte tydligt uttalat det. Chefer som tänker att andra “bara ska fatta för det är ju självklart” begår ett stort misstag. Att inte sätta ord på förväntningar kan skapa en känsla av frustration hos både ledare och medarbetare. Som medarbetare vill jag i regel göra ett bra jobb, men har svårt att känna mig tillräcklig om jag inte vet vad som krävs av mig. 

Ett bättre sätt: Var väldigt tydlig (ja, på gränsen till övertydlig) med vilka förväntningar du har, vad du uppskattar och vill se mer av, men även vad du inte uppskattar. Är det viktigt för dig att texter är rättstavade, säg det. Är det viktigt för dig att dina medarbetare kommer med egna initiativ, säg det och ge positiv feedback när det händer. Är du stressad över en deadline, säg det. Ingen kan läsa dina tankar och bara för att vissa saker är självklara för dig så behöver de inte vara det för alla. Så tala ur skägget och lämna inget kvar att läsa in mellan raderna. Tydlighet är a och o i ledarskap. 


3. Sätter otydliga mål 

Som ledare har du ofta mer information än resten av gruppen och även om det är tydligt för dig vad ni ska uppnå och åstadkomma tillsammans, så är det inte säkert att det är lika tydligt för dina medarbetare. Det är inte helt ovanligt att vi glömmer bort att kommunicera vad vi har för mål och delmål i vårt arbete. Har vi inte en tydlig bild av vad vet är vi ska åstadkomma tillsammans kommer alla att bilda sig en egen uppfattning, vilket i värsta fall slutar med att alla i gruppen jobbar och drar åt olika håll. 

Ett bättre sätt: Med en tydligt uppmålad vision och målbild är det enklare för hela gruppen att dra åt samma håll. Vi kan enklare prioritera vårt arbete eftersom vi vet att vi ska välja att lägga tid på de aktiviteter som får oss att uppnå våra mål på ett så effektivt sätt som möjligt. Att prata om målen ofta är också viktigt för att hålla fokus och motivation uppe i gruppen. 


4. Missar att ge positiv feedback 

Att känna sig oviktig eller tagen för givet kan vara en av de mest demotiverande känslorna som finns, något som också stärks i forskningen. Att varje dag lägga all sin tid och kraft på en uppgift utan att någon ser eller visar uppskattning kan få även den mest lojala medarbetare att tappa lust och driv. Om konsekvensen blir samma oavsett vad jag gör får jag tillsut ingen anlening att prestera på topp. Om du som chef bara tillrättavisar, men aldrig uppmärksammar det som är bra, kommer både självförtroendet och motivationen hos dina medarbetare att sjunka. 

Ett bättre sätt: en av de mest effektiva metoderna om du vill förändra ett beteende eller öka motivationen hos en person är att ge hen positiv feedback och beröm. När något är bra, var snabb med att berätta det. Allt som du uppskattar hos en medarbetare, berätta det och gör det ofta. Testa själv och se kraften i positiv feedback. 


5. För monolog istället för dialog 

Ibland är vi så måna om att berätta vad vi själva har att säga så vi helt glömmer bort att fråga om den andre personens åsikt eller perspektiv. Det händer alla, även ledare. Det vi dock inte får glömma bort är att vi inte kan påverka andra genom monolog. Människor är helt enkelt inte beredda att förändra attityder och beteenden bara för att någon annan säger åt dem att göra det. För att kunna påverka en person eller en hel organisation behöver vi därför skapa en dialog, ett pågående samtal där de som ska vara med i förändringen har något att säga till om och en röst som betyder något.

Ett bättre sätt: Ställ frågor, lyssna aktivt till svaren och involvera tidigt. Kom fram till lösningar tillsammans. Berätta om era utmaningar och be sedan om dina medarbetares tankar kring problemet och förslag på olika lösningar. Att känna sig delaktig och att få ha en röst som räknas är viktigt för att vi ska känna engagemang, motivation och vara beredda att gå den där extra milen för gruppen. 


Testa Wildfires digitala ledarträning!

Vi hoppas att de här tipsen varit till nytta för dig! Är du mer intresserad av hur du kan bli en bättre ledare får du gärna titta närmare på vår hybrida ledarträning, som kombinerar digitala självstudier med övningar och fysiska träffar med expert och andra deltagare. 
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR