Wildfires ledarprogram 

Innehåll och upplägg

Wildfires ledarprogram är uppdelat i två delar, en digital del med självstudier kombinerat med fysiska träffar där vi ses och diskuterar med andra deltagare. Programmet består av sex moduler där vi tränar på de egenskaper som forskningen visar är viktigast för att bli framgångsrik som ledare. De digitala delarna går att göra när som helst i den takt som passar både gruppen och individen.

Värderingsstyrning

DET VIKTIGA SAMSPELET MELLAN KULTUR OCH LEDARSKAP

Ledare som är duktiga på att använda sitt ledarskap som ett verktyg för att påverka kulturen och stämningen i gruppen är ofta framgångsrika. Värderingsstyrning handlar om hur du som ledare kan använda dig själv i syfte att medvetet skapa en önskad kultur. Vi går igenom vad kultur är, hur kultur skapas och hur dina värderingar som ledare påverkar kulturen i gruppen.

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL:

Motivationsstyrning

TA FRAM DEN INRE DRIVKRAFTEN I VARJE INDIVID

Kraften i att vara motiverad, alltså att vilja något, är otroligt stark. Det är därför inte konstigt att kunskap om motivationsfaktorer och förmågan att påverka andra människors vilja och motivation är något av det viktigaste färdigheterna man kan ha som ledare.

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL:

Konflikthantering

SÅ VÄNDER DU MOTARBETARE TILL MEDARBETARE

Konflikthantering är en av de absolut viktigaste kompetenserna du som chef kan utveckla. Vi vet alla hur mycket energi och fokus en konflikt kan sluka om den inte hanteras på rätt sätt. I den här modulen går vi igenom definitionen av konflikt, varför den fyller en så viktig funktion samt hur du som ledare kan bygga förmågan att snabbt se och hantera konflikter i arbetet. 

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL:

Samtalsmetodik

HUR DU PLANERAR OCH GENOMFÖR SAMTAL SOM GER ÖNSKAT RESULTAT

Att samtala och kommunicera är något vi gör varje dag och de flesta samtal är tack och lov helt oproblematiska. Ibland befinner vi oss dock i en situation där vi behöver ha ett samtal som är svårt eller känsligt. Kanske måste vi lyfta ämnen som är laddade, som väcker starka känslor och därmed kan upplevas problematiskt, såväl för dig som ledare och för mottagaren. 

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL:

Förändringsledning

TEKNIKER FÖR ATT LEDA GENOM FÖRÄNDRING

Förändring är svårt och det är delvis det som kan göra ledarskapet utmanande. Motståndet till att förändras beror sällan på ovilja eller oförmåga hos en medarbetare utan snarare på att förändring för de allra flesta är förknippat med ångest. Ett utmärkande drag hos framgångsrika chefer är att de har en förståelse för hur människor fungerar i förändring och har utvecklat effektiva strategier som driver processen framåt.

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL:

Gruppdynamik

SÅ TAR DU FRAM KRAFTEN I GRUPPEN 

Upplevelsen av att jobba i grupp kan variera. Det kan både uppfattas som extremt påfrestande, men även skapa en positiv känsla av tillhörighet och sammanhang. En välfungerande grupp är en oerhörd kraft, där vi kan lösa problem som en ensam individ aldrig hade klarat av, samtidigt som en dysfunktionell grupp kan göra att upplevelsen och resultatet snarare bli negativt och dränerande. Framgångsrika ledare är duktiga på att skapa välfungerande grupper och samarbeten. 

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL:

Vilket upplägg passar hos er?

Det finns lite olika upplägg beroende på hur er organisation ser ut och vilket behov som finns. Programmet innehåller totalt 6 moduler som tillsammans ger en komplett grund för era ledare. Vilken takt ni vill hålla genom programmet bestämmer ni. 

Hur lång tid tar det att gå kursen?
Vi brukar räkna med att en modul tar ungefär en månad att ta sig igenom om man väljer att gå igenom både de digitala självstudierna, övningarna och de fysiska träffarna där man får tillfälle att utbyta erfarenheter och diskutera med andra ledare. Rekommenderad utbildningstakt för hela programmet är ca 6 månader. 

Tidsåtgång per modul och deltagare
Räkna med att varje individ får avsätta mellan 3-5 timmar för självstudier samt en halvdag för den fysiska träffen (tidsuppskattningen gäller för en modul).

Hur många kan vi vara vid de fysiska träffarna?
Även här är vi flexibla beroende på hur er organisation och ert behov ser ut, men vi brukar rekommendera en grupp på ungefär 12 personer för att få ut så mycket som möjligt av dagen. 

Vi vill utbilda alla våra ledare
Är ni en större organisation där ni vill erbjuda samtliga av era ledare utbildningen är vår rekommendation att vi bokar in slutna utbildningstillfällen där sessionerna hålls internt. 

Våra öppna utbildningsdagar

Vill du gå kursen själv eller tillsammans med en mindre grupp, så erbjuder vi även öppna utbildningsträffar där du får möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med ledare från andra företag och organisationer.


Datum för året finner du nedan.

Anmäl dig

Datum 

22 feb (2023) Motivationsstyrning

10 maj (2023) Konflikthantering

20 sept (2023) Samtalsmetodik

15 nov (2023)  Förändringsledning

Kursledare 

Fredric Bohm, Leg Psykolog 

Claudia Andreini, Ledarcoach

Plats: Brunnsgatan 13 i Stockholm 

Tid: kl 09:30-15:00

Pris per modul: 16.500 SEK 

Paketpris för 6 st moduler: 69.500 SEK 

Pris ex moms.

Är ni fler än 6 personer som vill gå utbildningen, fråga oss om separat offert. 

Betalningsvillkor:
30 dagar. Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Vid förhinder pga sjukdom erbjuder vi kostnadsfritt nytt tillfälle.  

Vad händer när jag anmält mig?
När du fyllt i dina uppgifter via anmälningsformuläret skickas en bekräftelse till din angivna e-postadress med mer information.

Du kommer att ha tillgång till den digitala plattformen för självstudier under en månad med start en vecka innan det bokade kursdatumet. Den länken skickas i ett separat mail.

Om du har några frågor tveka inte att kontakta oss!

Varma hälsningar 
Team Wildfire 

Kontakt

Kul att du vill komma i kontakt med oss! Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss inom kort.