the culture
building
agency

6 kraftfulla verktyg vid kulturbygge

Om vi vill bygga en stark kultur behöver vi rätt verktyg. Hur visar vi våra gruppmedlemmar vad som gäller för oss? Hur firar vi vad vi står för? Förskjuter det vi inte vill se? Hur skapar vi en dragningskraft och tydlighet med hjälp av ritualer, berättelser och symboler? Kultur är så mycket mer än värdeord och i den här artikeln delar vi med oss av en kraftfull verktygslåda med olika element som förstärker kulturen. 

I en stark kultur är graden av tvivel låg. De gemensamma målen, och vägarna dit är tydliga. Det finns en uttalad tro att lyckas och nå målen, vilket skapar hög självsäkerhet. Det finns starka band och tillit i gruppen vilket gör att eventuella motgångar hanteras bra. Det finns ett tydligt fokus på möjligheter och framtiden. En positiv kultur är en stark kraft som hjälper gruppen att nå framgång i alla lägen. 

I en svag kultur är det oklart vad som värderas och vad som förväntas. Det finns ett påtagligt tvivel kring både mål och förmågor. Det finns ingen trygghet och inte heller något stöd att få från gruppen vid misslyckanden. Hinder och motgångar förväntas vara långvariga och upplevs som utanför gruppens kontroll. Ofta kommer minsta motståndets lag avgöra vilka beteenden som blir normer. Om det dessutom saknas gruppmedlemmar med hög inre motivation är det vanligt att se glidningar mot passivitet, lågt engagemang och ibland till och med destruktiva beteenden. Vi människor mår inte bra och beter oss inte bra när vi inte får komma till vår rätt eller känna oss betydelsefulla för andra. En negativ kultur kommer således att sänka både gruppen och individen. 

Vi ska nu titta närmare på 6 verktyg som ni kan använda för att tydliggöra för gruppen vilken kultur ni önskar.


Hur ser verktygslådan ut? Symboler, berättelser och ritualer 

Till vår hjälp har vi ett antal verktyg som människor i alla tider har använt för att bygga starka lag och kulturer. Verktygslådan är långt mer intressant och kraftfull än inplastade värdeord på väggen. I alla grupper, i alla sammanhang, finns det nycklar som på olika sätt går att använda för att stärka en önskad kultur. 


1. Tydlig idé

En stark kultur utgår alltid från en tydlig idé. Varför finns vi, på vilka sätt gör vi saker annorlunda än andra och varför är det viktigt för oss? Att identifiera, tydligt kommunicera varför vi finns till och gör det vi gör är ett starkt verktyg för att bygga kultur. För att det ska nå fram till alla i gruppen behöver syftet både vara tydligt och kunna väcka känslor. Kanske har du kommit i kontakt med Simon Sineks omtalade TED talk eller bok “start with why” (om inte, kan du titta på det här) som egentligen bygger på samma grundläggande tanke om att människor behöver ha ett syfte och en förståelse för varför vi gör saker och på vilket sätt vi är annorlunda jämfört med andra. Vad är det som gör oss unika? 


2. Ledarskap

I grupper där chefer och ledare är generösa med att göra personliga ställningstaganden och använder ett ledarskap som signalerar att de verkligen tror på organisationens värderingar och vision, ser vi att kulturen efterlevs i större utsträckning. Därför är ledarskapet ett av våra starkaste verktyg vi kan ta till när vi vill bygga kultur. 

Forskning visar att medarbetare mår och presterar bättre under ett så kallat värderingsstyrt ledarskap som får medarbetarna att känna sig delaktiga. Det värderingsstyrda ledarskapet fokuserar mer på gruppens mål och vilka värderingar som skapar ramverket för att nå målen och mindre på detaljer kring exakt hur uppgifter ska  lösas. Här får alla medarbetare en möjlighet att påverka sin egen situation, gruppens utveckling samt att alla strävar efter samma mål. Vill du läsa mer om varför den här typen av ledarskap är så effektivt kan du ladda ner artikeln “Tre saker ni inte får missa i er hybridpolicy” som behandlar det här området vidare. 


3. Motståndare

Ett annat kraftfullt och något kontroversiellt sätt att skapa samhörighet är att hitta en yttre fiende. Olika företag använder denna metod på olika sätt. Det kan vara en konkurrent på marknaden, men motståndaren kan även vara ett fenomen som ska bekämpas såsom miljöförstöring eller psykisk ohälsa. Den mänskliga hjärnan sorterar per automatik in andra människor i grupper eller fack, antingen är det en person som är “en av oss” eller “en av dem”, denna bedömning sker blixtsnabbt och helt per automatik. De som vi upplever tillhör “vår grupp” vill vi stötta och kommer även känna ett starkare band till. Att peka ut gruppens motstånd är därför ett väldigt effektivt sätt att stärka en grupp.


4. Artefakter

Vi kan också bygga kultur med hjälp av fysiska föremål, miljöer och lokaler. Vi kallar det för artefakter och det kan vara produkter, kläder eller inredning som blir en förlängning av kulturen och en symbol för företagets identitet. Artefakter har använts i alla tider för att skapa grupptillhörighet, från indianernas fjädrar och totempåle till vår egen nutida midsommarstång och blomsterkransar i håret. Kombinera gärna en ritual med en artefakt (dansa runt julgranen, sång och presenter vid födelsedagsfirande). För att implementera starka artefakter i organisationen krävs ofta oortodoxa samarbeten mellan HR- och marknadsavdelningen.


5. Ritualer

Vad är egentligen Kalle Anka på julafton? På kommunhuset fikar vi alltid kl 10, fotbollslaget har en egen ramsa som de alltid säger innan de går ut på planen och i kyrkan sjunger vi psalm. Ritualer kan vara hur vi firar framgång eller något vi gör för att stötta varandra i motgång. Det här är ett klassisk verktyg för att skapa sammanhållning i en grupp. Läs gärna artikeln “Vad julen kan lära oss om att bygga kultur” som handlar om just ritualer. Där får du även ta del av 3 olika typer av ritualer som vi tycker att alla grupper som vill bli framgångsrika borde ha på plats.


6. Storytelling

Vad har grekiska, antika dramer gemensamt med moderna, romantiska komedier? Miljön varierar, men dramat är snarlikt. Två kompisar och en tjej. Drängen, prinsessan och kungen. Sonen, utmaningen och fadern. Hur kommer det sig att vi känner igen byggstenarna så väl? I minnesforskning vet vi att händelser och upplevelser sparas i det episodiska minnet. Berättelser har en förmåga att påminna om hur vi själva upplever verkligheten och starka berättelser eller upplevelser blir kraftfullare minnen som lättare återför känslan. Människor styrs av känslor. Även om vi gärna vill tro att vi fattar rationella beslut är det i slutändan våra känslor som styr, och ingenting väcker känslor bättre än en riktigt bra historia. Storytelling är därför ett annat verktyg vi kan använda för att stärka kultur och värderingar. 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR