the culture
building
agency

Varför är ledarskapet så viktigt för kulturen?

Att ha en bra chef påverkar inte bara vårt engagemang positivt utan även vår fysiska och psykiska hälsa. En dålig chef kan försämra en medarbetares livskvalitet drastiskt både när det kommer till ökad risk för bland annat förhöjda stressnivåer, depression och hjärtsjukdom (Källa: Karolinska Institutet). 70% av engagemanget hos våra medarbetare är helt beroende av hur de uppfattar sin närmaste chef (Källa: Gallup). Det betyder att en organisation med dåligt rustade chefer kommer att ha medarbetare med lägre engagemang medans en organisation med duktiga chefer kommer ha medarbetare med ett högre engagemang. Den som kan sin motivationsteori vet också att den individ som känner sig engagerad och motiverad också kommer att prestera bättre. Kort sagt, en organisation med duktiga ledare kommer inte bara att ha mer motiverade medarbetare utan även se ökade prestationsnivåer och bättre resultat på sista raden. 

Därför kommer en liten del av organisationen (ledarna) stå för en stor del av hur kulturen ser ut och hur medarbetarna mår, agerar och presterar. 


Duktiga chefer har tränat

Tyvärr är det långt ifrån alla chefer som vet hur de ska leda på ett sätt så att deras medarbetare mår bra och når sin fulla potential. Ledarskap är en färdighet som behöver övas upp precis som vilken annan expertis som helst. 

Det finns en rad områden som avgör som du kommer att vara en bra ledare. Blad dessa områden finns kommunikation och tydliga förväntningar, givande samtal, en god förmåga att hantera och lösa konflikter, lyhördhet och feedback. 


Vi lär oss bäst genom att kombinera teori och praktik 

Att lära sig något nytt, oavsett om det är att spela golf eller bli en ännu bättre ledare, kräver inte bara teoretisk förståelse utan även praktisk träning. Det spelar ingen roll hur många böcker du läser om golf om du inte också åker till rangen för att öva din teknik i praktiken. 


Vad har duktiga ledare gemensamt? 

  • De är kommunikativa och tydliga med förväntningar 
  • Har förmåga att föra en dialog och lyssna på sina medarbetare i olika frågor 
  • Ger feedback ofta (helst varje dag) 
  • Inspirerar och visar att arbetet är meningsfullt
  • Skapar förutsättningar för samarbete inom gruppen
  • Har god förmåga att hantera och lösa konflikter

Läs mer om Wildfires digitala ledarprogram

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR