Hur påverkar vi varandra?

Vad händer in en grupp, om jag är ny på jobbet?

Ett fantastiskt socialt experiment från 1960. Klippet visar kulturens påverkan på en ovetande person som kommer in i en hiss med ett antal skådespelare. Gruppen skådespelare utför vissa handlingar som de ovetande personerna känner sig socialt manade att följa, trots att de är larviga. Ett intressant exempel som föder tankarna till hur viktigt det är med rätt organisationskultur och rätt värderingar.