the culture
building
agency

Påbörja nästa års kulturarbete redan nu

Om ni vill utveckla kulturen nästa år behöver ni börja i tid. Ett lyckat kulturarbete bygger på en noggrann förankring och förberedelse. Här kommer tips för hur du skapar rätt insikter, sätter rätt mål och får med rätt människor.

1. Sätt tydliga mål

Vill ni jobba mindre i silos? Höja engagemanget? Få mer kundfokus eller öka förändringsviljan?
Ett kulturarbete kan stötta er i er strategi, minska friktion mellan olika avdelningar och höja prestationen hos både individer och gruppen. Oavsett vilket mål du har med att stärka kulturen, så ligger nyckeln i att sätta tydliga mål med affärsvärde.

2. Onboarda ledningsgruppen

En vacklande ledningsgrupp synas snabbt av organisationen. En opportunist vänder flaggan efter vinden, en organisation med stark kultur vet att kultur är värd att stå upp för. En ledningsgrupp som förstår detta, vågar fatta beslut som kanske svider lite, men som har signalvärde (t ex att säga upp en individualistisk högpresterare som vägrar sluta vara en skitstövel). För att ledningsgruppen ska orka och våga agera behöver de ha gemensam syn på förväntningar, konsekvenser och möjligheter.

3. Kartlägg nuvarande kultur

Se till att få en tydlig bild av nuläget. Finns värdeord? Är de nedbrutna i beteenden? Finns det en koppling mellan kulturen och affärsmålen? Har ni en pågående dialog om er kultur inom organisationen? Stöttar ledarskapet den kultur ni vill ha? Dessa är några frågor som du får tydlighet kring genom att göra en kulturinventering.   

4. Säkra budget

I november sätts budgeten för nästa år. Se till att du har säkrat stöd och utrymme innan dess, så att du har förutsättningar att göra skillnad 2024. Ett tydligt mål med konsekvensanalys (business case) med en tydlig plan för kommande steg och förväntat utfall bidrar till att skapa förtroende och även få den budget ni önskar.


Vad händer sen?

Fortsätt arbetet med kulturen

Det finns många olika actions du kan ta för att stärka kulturen. Två framgångsrika sätt att arbeta vidare är genom löpande kulturdialoger med era medarbetare och att träna era ledare.

Kulturprogram – dialoger som skapar engagemang

Att prata om skarpa lägen, när vi utmanas och när vi är som allra bäst, är nyckeln i alla högpresterande organisationer. Tydliggöra målet och vilka förväntningar vi har på varandra i vårt samarbete för att nå dit. Hur vi vill fira framgång, lyfta fram hjältar, men också hur vi inte ska vara mot varandra och vilka beteenden som inte är okej hos oss.

Läs mer om Kulturprogram

Ledarskap – träning i avgörande färdigheter

Organisationer med duktiga ledare har mer motiverade medarbetare, högre prestationsnivåer och bättre resultat.Det finns en rad områden som avgör om du kommer att vara en bra ledare. Wildfires ledarträning utgår från konkret färdighetsträning som stärker cheferna. Det ett enkelt och effektivt sätt att vässa deras förmågor i ”hantverket” som det innebär att vara chef.

Läs mer om ledarträning

Kostnadsfritt test och pt-samtal

Gör en kulturinventering och få tips om nästa steg

Är du nyfiken på var ni har styrkor och utmaningar i ert kulturarbete jämfört med andra organisationer?

Besvara 20 självskattningsfrågor och få benchmark i förhållande till andra. Vi bjuder också på ett första orienterande PT-samtal där vi går igenom olika möjliga nästa steg.

Ett pt-samtal är ett strukturerat möte där du utifrån vår samlade erfarenhet får förslag på nästa steg baserat på ert resultat. Inventeringen och PT-samtalet är kostnadsfritt, men du kan få en förslag med kostnadsindikation på fortsättning om du vill

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR