Så bygger vi kultur

Vi har hjälpt många organisationer att aktivera sin strategi och nå sina mål genom att förändra attityder och beteenden. Några av våra kunder de senaste åren har varit IKEA, Scandic, SATS, Peak Performance, Säkerhetspolisen m.fl. 

 

I en organisation gick vinsten upp med över hundra miljoner, en annan ökade ENPS från 8 till 30.

Vad är ett kulturprogram?

Ett kulturprogram är ett strukturerat sätt att förflytta attityder och beteenden i en organisation med hjälp av att skapa och stötta dialoger hos alla medlemmar i gruppen. Vi vill genom nudging skapa givande samtal om vilka vi är, vilka vi vill vara samt vilka beteenden och attityder vi vill se mer respektive mindre av.

Genom att kombinera psykologisk forskning med modern teknik, filmer och dialogverktyg skapar vi en rörelse i organisationen. Fler tar stafettpinnen och lockar med sig sina kollegor. En kulturrörelse helt enkelt!

 

Baserat på forskning och beprövad erfarenhet

Våra metoder baseras på forskning

Wildfires metoder grundas i forskningen inom psykologi och beteendeförändring. I kulturprogrammet utgår vi från några grundprinciper som vi vet fungerar när vi vill påverka och förflytta attityder och beteenden i en organisation. 

 

Metoden har tagits fram av Fredric Bohm som är Leg psykolog, författare och föreläsare. Han är även en av grundarna till Wildfire.

Identifiera nuläge och sätt riktning

Vad vill ni utveckla eller förändra?

Det kan finnas olika anledningar till att man vill förändras. Kanske har ni en kultur som saknar viktiga parametrar som engagemang, ansvar eller tillit? Kanske vill ni utveckla kulturen och uppmana nya beteenden för att ni ska nå era mål? 

 

Steg ett handlar alltid om att kartlägga nuläge, mål och hitta vilket gap just ni har framför er. Med Wildfires Culture Audit får ni en tydligare bild av vad ni behöver göra för att bygga en vinnarkultur. 

Ta fram innehåll och övningar som engagerar och tydliggör

Operationalisera förändringen

kollegor 1200px

Hur ska vi hitta rätt tonläge och innehåll? Hur förtydligar och konkretiserar vi det vi vill se? 

Genom att engagera viktiga ambassadörer i er organisation som kan beskriva sin vardag, så kan vi bryta ner den övergripande strategin i konkreta beteenden i specifika situationer. Med tydlig involvering formar vi innehåll och övningar tillsammans. De kulturdialoger vi startar ska väcka känslor, locka till deltagande och göra det tydligt för medarbetare hur de kan bidra till den önskade kulturen. 

Ta det första steget på er kulturresa

Träffa oss

Första steget på er kulturresa är ta ett inspirerande möte med någon av våra experter för att diskutera förutsättningarna i din bransch/organisation. 

Boka ett möte med oss för att resonera kring nästa steg.  

Kontakta oss