the culture
building
agency

Priset ni betalar för dåliga chefer

Att våra ledare är viktiga för medarbetarnas och organisationens välmående samt förmåga att prestera vet vi vid det här laget. Vi vet också att sjukskrivningar, hög personalomsättning och lågt engagemang är stora kostnadsposter för en organisation. Men vet ni egentligen hur mycket det kostar en organisation att ha ledare som inte stöttar sina medarbetare på rätt sätt? Den exakta siffran hos just er vet såklart inte vi heller, men om vi hjälps åt kan vi tillsammans göra en räkneövning för att närma oss svaret. Låt oss börja med att titta närmare på konsekvenserna av att ha en chef som inte stöttar. 


Stressrelaterade sjukdomar och sjukskrivningar 

Den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige är stressrelaterade sjukdomar, något som också är starkt kopplat till ledarskapet och kulturen som råder i en grupp. Det är lätt att tro att stress uppstår när man har mycket att göra, men sanningen är att stress uppstår av betydligt fler anledningar än högt tempo och många arbetsuppgifter. Otydliga förväntningar, att inte ha möjlighet att påverka sin arbetssituation eller belastning, brist på återhämtning, låg grad av psykologisk trygghet och utanförskap är bara några faktorer som ökar graden av stress och som i förlängningen leder till utmattning och sjukskrivning. Ja, till och med för lågt tempo och för få eller demotiverande arbetsuppgifter kan orsaka stress. Att rena trakasserier och utfrysning leder till ökad stress, sämre mående och sjukskrivningar förstår nog de flesta, men de mer subtila stressorerna som att ha en otydlig arbetsbeskrivning, bli ignorerad, inte få tillräckligt mycket information eller mandat för att kunna slutföra sina uppgifter eller en känslostyrd chef som ena dagen säger en sak, nästa dag en annan för att den tredje gå runt och vara passivt aggressiv utan att någon förstår varför. Alla dessa till synes små stressorer leder i många fall till utmattning och sjukskrivning hos era medarbetare. När orsakerna till sjukskrivningen är subtila letar både den drabbade och arbetsgivaren efter en enkel förklaring, så som att det är medarbetaren som är för känslig eller inte klarar av tempot i organisationen. När svaret i många fall är att det är den närmsta chefen som av olika anledningar inte har kunnat stötta personen på rätt sätt och gett hen förutsättningar för att prestera.


Vad kostar det då? 

Uppgifter säger att kostnaden för en arbetsgivare när en medarbetare blir sjukskriven för stress ligger någonstans runt 400.000 kr per medarbetare. Addera till det att en person lider och förlorar livskvalitet, vilket ju är en kostnad som är svår att värdera i SEK. Vad är priset för din hälsa? Vad skulle du sätta för pris på ett år då du inte kan skratta tillsammans med dina barn eller din familj? Det är svårt att lägga in det i ett kalkylark, men lika svårt att bortse från när det ju är människor vi jobbar med (än så länge i alla fall, snart har vi nog löst även det med AI). Låt oss konstatera att det finns både en monetär kostnad för arbetsgivaren och ett pris som medarbetare får betala med sin tid och sin hälsa. En lose-lose-situation helt enkelt. 


Konflikter som sopas under mattan kommer att äta upp er inifrån

Att ha pågående interna konflikter som inte hanteras på rätt sätt kan även det bli en stor kostnad i form av hög sjukfrånvaro, lågt engagemang och minskad effektivitet. Att identifiera, belysa och lösa konflikter snabbt och effektivt inom en grupp är något som kan vara svårt om du inte har tränat på det och tyvärr är det alltför många ledare som blundar för konflikter istället för att ta tag i dem. Är ni mer än 30 anställda kan konflikter som inte hanteras kosta er runt 300.000 kr per medarbetare i form av sjukskrivningar, förlorad arbetstid och omplaceringar. Att låta konflikter förbli ohanterade är varken bra för kulturen, motivationen eller effektiviteten. Se därför till att era ledare har rätt kompetens och mandat för att snabbt hantera både små och stora konflikter innan de blir skadliga. 


Låg grad av motivation och engagemang 

I en organisation där det råder otydlighet gällande riktning, förväntningar och mål tenderar vi att se en lägre grad av engagemang. Speciellt demotiverande blir det om vi har svårt att se hur vår egen insats bidrar till helheten eller resultatet. Att inte känna sig som en betydelsefull del av helheten kan få den mest kompetenta medarbetaren att sluta prestera. Att leda handlar till stor del om att påminna gruppen om riktningen, målet och hur vi tillsammans tar oss dit. Att uppmuntra och belysa framstegen genom positiv förstärkning. Att se medarbetarnas individuella behov och stötta upp där det behövs. Om du som ledare inte har kunskap om hur motivation fungerar eller hur du kan använda dig av det i ditt ledarskap blir det svårt att bygga ett högpresterande team. Konsekvenserna blir i vissa fall en ökad personalomsättning, ökad sjukfrånvaro, minskat engagemang, något som brukar kunna kopplas till minskad effektivitet och ett sämre resultat. 


Låt oss summera

Vad kom du fram till för kostnad hos er? Ingen gissar jag, men kanske har du ändå fått en uppfattning om vilka summor det skulle kunna röra sig om samt ett nytt perspektiv att koppla på när du ser att sjukfrånvaron ökar och engagemanget minskar. 


Ingen grupp undkommer sin egen kultur

Att ha en eller flera toxiska eller bara omedvetna ledare i sin organisation är som att ha en fuktskada som aldrig åtgärdas. Fasaden kan skina ett tag, men det är bara en tidsfråga innan hela bygget har ruttnat från insidan. Inget sprider sig lika snabbt som dålig attityd. Blunda inte för det och var för allt i världen inte dumsnåla när det kommer till kultur och ledarskap, en liten investering idag som får stora positiva effekter imorgon. 

Stötta varandra och måna om er gemensamma kultur. Tag hand om era ledare så att de i sin tur kan ta hand om sina medarbetare. Vi kanske inte i den här artikeln har landat i den exakta summan ni kommer att spara, men låt oss konstatera att det är en win-win på fler plan än bara det monetära. 

Hör gärna av dig om du räknat på det hos er och berätta vad du kom fram till, så kan vi fortsätta samtalet över en kaffe.

Källa: Arbetsmiljöverket


Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR