Hur bygger du kultur i dina grupper?

Vad kan du göra i praktiken?