the culture
building
agency

Självledarskap – en inre kompass och motor

När fick du en riktigt stark upplevelse sist? Förmodligen var det när du träffade någon som hade gnistrande ögon och ville något mer med sitt jobb. Någon som hade hittat sin passion. Det både syns och känns på en person som är autentisk och det är svårt att inte smittas av den kraft och glädje som sann passion innebär. Hur hittar vi den där inre glöden hos oss själva? Och hur får vi modet att följa vår inre röst och leva våra liv fullt ut? Svaret är självledarskap. 

Självledarskap handlar om att förstå vem du är, identifiera dina önskade upplevelser och avsiktligt vägleda dig själv mot det liv du vill ha. Det innefattar vad vi gör, på vilket sätt, men kanske framför allt varför vi gör det. Privatlivet och jobbet är ofta sammanflätade och det speglar också hur du arbetar med både kunder och kollegor i din organisation.

Mer än att bara ta ansvar 

I organisationer pratar vi ofta om självledarskap och det vi vanligtvis förknippar med begreppet är att ta eget ansvar. Sanningen är att självledarskap fångar både meningsfullheten och långsiktigheten. Jag gör det här idag, för att jag har en plan med var det tar mig i morgon, och jag tycker det är värdefullt. Att det finns en koppling mellan det som motiverar medarbetarna på djupet och det som krävs i arbetet. 

Att träffa människor som genuint drivs av en fråga, som har funderat och tagit ställning, det är fantastiskt. Oavsett om det är servitören som brinner för viner från ett specifikt land och som gnistrar med ögonen när hen får berätta för en gäst som visar intresse, eller om det är säljaren av sportskor som låter kunden provspringa och slipa tekniken, bara för att för att hen brinner för löpning. 

Att ha medarbetare som på djupet hittat en fråga som väcker deras engagemang, och som lyckas koppla det till vad organisationen behöver, kan vara otroligt värdefullt för motivation, välmående och kundupplevelse. 

I den här artikeln utforskar vi vad självledarskap är och hur du tar dig dit. 

Bakgrund till självledarskap 

Självledarskap handlar om att förstå vem du är, identifiera vad du vill uppleva och avsiktligt vägleda dig själv mot dem. Det innefattar beslutsamheten om vad vi gör, varför vi gör det och hur vi gör det. Termen ”självledarskap” uppstod först från litteratur om organisationsledning av Charles C. Manz (1983). Konceptet byggde på den (då nya) insikten att självledarskap är en förutsättning för ett effektivt och autentiskt teamledarskap (Manz & Sims, 1991). 

Precis som ledarskap handlar självledarskap om att påverka, men i fallet med självledarskap leder du dig själv snarare än andra. Självledarskap handlar om att ta kontroll över ditt liv, att bli den typ av person du vill vara. Även om det ibland inte känns så har de flesta av oss stor kontroll över våra egna liv. Målet med självledarskap är att utöva den kontrollen på ett målmedvetet och effektivt sätt. Att lära sig att leda dig själv leder till många fördelar för ditt personliga och professionella liv. Vissa av dessa, som bättre hälsa, ökad optimism, en känsla av egenmakt och lägre stress, kommer från den ökade känslan av kontroll som självledarskap kan ge. Effektivt självledarskap kan också resultera i större framgång och tillfredsställelse i karriären. Förmågan att leda dig själv vilar på en grund av fyra kärnpraktiker – målmedvetenhet, medvetenhet, reflektion och praktik.

Vill du känna mening i livet? Vill du jobba med saker som du brinner för? Vill du vet en hemlighet? Du har den möjligheten. Och den enda som kan ta dig dit är du själv. 

VARNING! Vissa som börjar utforska vad som skapar mening för dem, kan efter vissa försök inse att de inte får utlopp för detta på arbetet. Det slutar antingen i bitterhet eller byte av jobb. 

Självledarskap i 5 steg

1. Hitta en koppling mellan vad du vill åstadkomma, vad du vill lära dig och vad som behövs just nu

Steg ett handlar om att förstå vad du vill på sikt, vad du kan och vill utveckla. Människor som gillar att lära sig nytt vill ofta göra saker som de inte kan. Samtidigt behöver organisationen få nytta av den erfarenheten du har här och nu. Ibland fastnar vi och gör det som är nyttigt här och nu, men får för lite utveckling. Ibland fokuserar vi för mycket på framtiden och skapar inget värde i vardagen. Att hitta balansen är viktigt. En bra modell är Ikigai. Det japanska begreppet ikigai är svåröversatt, men betyder ungefär ”anledning att finnas till”. Ikigai är ordet för det som får oss att vilja gå upp på morgonen. Det som ger våra liv syfte, mening och mål, och gör att vi känner glädje och tillfredsställelse. Modellen utgår från fyra frågor: 

  1. Vad älskar du att göra? 
  2. Vad är du bra på? 
  3. Vad behöver världen? 
  4. Vad kan du få betalt för? 

När du hittar balansen mellan dessa fyra olika värden så har du goda förutsättningar att jobba med det som skapar värde både på kort och lång sikt samtidigt som du utvecklas. 

2. Reflektera och ha ett growth mindset

Människan är ur ett perspektiv en klok varelse. ”Det är smart att vara lat” säger den som sparar på energi och det ligger något i det. Våra kroppar och hjärnor hittar rutiner i vardagen och det är lätt att hamna i invanda hjulspår. Att vi går till jobbet imorgon är sällan ett aktivt val. Vi gör det vi gjorde igår. Att aktivt, nyfiket och öppet reflektera kring vad du gör, vad det ger dig och vad du kan göra annorlunda framåt är nyckeln till utveckling. Människor som har hög grad av självledarskap ställer sig ofta frågan “Hur blev det där? Hur kan jag göra annorlunda framåt?”.

3. Inse att du påverkar människor omkring dig

En grundläggande insikt hos människor med hög grad av självledarskap är att vi människor är flockdjur. Det betyder att vi speglar och imiterar varandra på olika sätt. Om du inte har en klar idé om vad du vill så kommer du lättare att låta dig påverkas av andra. Om du däremot har en tydlig idé som du följer, så kommer du att vara den som påverkar människor omkring dig. Det handlar om energi, känsla, inställning och agerande. 

4. Lita inte alltid på dina känslor

Ibland känner vi motstånd eller obehag inför vissa saker. Om du har en uppgift inom ett ämne som du inte riktigt känner att du bemästrar är det lätt att känna hur kroppen fylls av motstånd. Vi hittar i sådana fall lätt olika undanflykter istället för att göra det vi ska. Samma sak gäller ofta om vi ska ställa oss upp och presentera inför en grupp (om du nu inte är en av de få som tycker väldigt mycket om det). Det känns obehagligt och som att du vill därifrån, men oftast är du nöjd och stolt efter att du gjort det, trots att din initiala känsla sade något annat. Självledarskapet handlar också om att våga utmana sig själv och sina egna känslor för att ta lagom stora steg utanför din komfortzon – det är nämligen utanför den som du växer och utvecklas. 

5. Se dina framsteg och älska resan

Vi människor är otåliga och vill se resultat fort. Samtidigt underskattar vi ofta hur stor skillnad det blir över tid när vi håller fast vid en ny vana. För att vilja fortsätta med något nytt är det viktigt att vi får någon form av löpande belöning under resans gång. Det kan vara både yttre och inre belöningar, dvs allt från att vi unnar oss en godsak till att vi tänker positiva tankar om oss själva och på så sätt känner oss duktiga och nöjda över att vi hållit fast vid vår vana. Då är sannolikheten mycket större att vi fortsätter med den nya rutinen. 

Vi önskar dig stort lycka till i ditt självledarskap och hoppas att det snart är du som glittrar med ögonen när du pratar om din passion!

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR