the culture
building
agency

Case: Peak Performance

En kort historia om att tjäna 100 miljoner mer per år

Utmaningen

Retailbranschen gick på knäna och Peak Performance stod inför en stor utmaning. De var tvungna att få siffrorna att vända, men hur? De fattade beslutet att genomföra en rebranding som inte bara förändrade look and feel på ytan, utan hela vägen ner i kulturen. De behövde öka sin försäljning och var övertygade om att vägen dit var genom en helt unik kundupplevelse. Och att den unika upplevelsen uppstår i mötet mellan människor, i deras fall mellan kunden och butikssäljaren. Arbetet hade påbörjats, de hade en vision, men hur skulle de nå ut till alla medarbetare? Hur skulle de få alla att förstå vikten av den gemensamma insatsen och jobba åt samma håll? Det var för att få hjälp med det som de valde att ta in Wildfire som kulturbyrå.

Insats

Vi krokade arm med säljchef och HR-chef och påbörjade ett förändringsarbete som syftar till säljande beteenden och attityder. Vi ville stärka och fira högt engagemang och sprakande kundmöten. 

En playbook (kulturramverk) togs fram för att tydliggöra visionen, något fysiskt som sammanfattade den gemensamma riktningen framåt. Ledare utbildades och involverades, eftersom vi vet att en förflyttning av kulturen kräver en tydlig sponsor och ledare som kan walk the talk.

För att nå ut till alla butiksmedarbetare runt om i landet användes en digital dialog som möjliggjorde dialog och skapade engagemang. Vi skapade samtal genom kluriga dilemman och inspirerande filmer, engagemang genom utmaningar och ytor för samtal. Löpande och strukturerat jobbade vi med nudging, dvs liten påverkan över tid och 18 månader senare kunde vi se fantastiska resultat. 

Resultat

Kontakt

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR