KulturPT

Kultur PT

Få löpande stöd när du bygger kultur

En KulturPT är helt enkelt en expert från Wildfire som tränar dig i kulturbygge, ger dig en bra bild av nuläget i din organisation, hjälper till med att sätta upp smarta, mätbara mål och stöttar dig genom ert resa mot en starkare kultur. 

Wildfires metoder och verktyg är grundade i forskning och vi har finslipat dem i över 10 år. Vi vet helt enkelt hur man bygger en riktigt stark, välmående kultur och vi älskar att dela med oss av den kunskapen.

VAD ÄR VÄRDET AV ATT HA EN KULTURPT?

Ett bollplank och stöd som hjälper dig att bygga kultur

Att jobba i ett företag gör att man känner företaget väl, det är en fördel. Men det är också lätt att bli hemmablind och ensam i sitt kulturarbete. Hur gör du för att utmanas, få bolla idéer och få inspiration från hur andra gör?

Ett bollplank och stöd som hjälper dig ta bygga kultur
En KulturPT är för dig som vet att det är viktigt men behöver stöd, inspiration och mer genomslag i ditt kulturbygge.

METODER OCH VERKTYG SOM BYGGER PÅ FORSKNING

Forskningsbaserat innehåll

Med en KulturPT får du inspiration, stöd och konkreta tips.

1

Fokus på Hur

Fokus på hur du skapar kultur i din organisation, likt hos en PT får du verktyg och metoder men får göra jobbet själv. Vi delar med oss av vår erfarenhet av vad som funkar och vilka fallgropar som finns längs vägen.

2

Strukturerat arbetssätt

Din KulturPT hjälper dig med en konkret struktur för ditt kulturbygge. Vi börjar med nuläge och inventering, för att sedan utifrån det hitta och prioritera önskade beteendeförflyttningar.

3

Intern förankring

Allt kulturarbete börjar med en tydlig idé och det framtida önskade läget för er kultur. Det ligger till grund för din interna förankring. Ofta hos ledningsgruppen eller styrelsen. Ibland är det mellanchefer eller hela medarbetargruppen som behöver förstå vikten av kultur och det långsiktiga arbete ni står inför.

4

Konkret Kulturplan

Vi skapar en konkret Kulturplan tillsammans. Hur ska er kulturförflytting se ut på ledar- och medarbetarnivå?
Sedan hjälper vi dig med din kickstart av kulturarbetet på de olika nivåerna.

5

Mäta kultur

Din PT hjälper dig med vilka nyckeltal du skall använda för att mäta och följa upp ert kulturarbete. Att mäta och räkna på effekterna av rätt kontra fel kultur brukar vara en av de största aha-upplevelserna för våra PT-kunder.

6

Ditt Kulturår

Arbetet under ditt första år med din KulturPT syftar till att skapa och spika fast ett strukturerat kulturår i din organisation. På vilket sätt ledningen har kultur på sin agenda och kan följa utvecklingen ner till ert kulturledarskap och återkommande kulturaktiviteter som ligger i ert kulturår. Målet är att ni har samma koll på er kultur som många har på sin ekonomi eller försäljning.

Samarbeten vi är stolta över

”Wow det har verkligen varit värdefullt att ha Robert som bollplank under vår kultursatsning, han har inte bara bidragit med massa inspiration och tips han har också vågat utmana oss kring kultur, och hur aktivt vi måste jobba med den”

Elin Köhlberg

Konsultbolaget Governo

”Vi är stolta över hur vår pandemiresa lett till att vi idag har en starkare kultur än någonsin på Inhouse. Mycket av detta har vi att tacka Robert på Wildfire för! Som PT för oss har han utmanat, gett oss exempel, förklarat vad som funkar och inte funkar, lärt oss att lita på processen och bjudit på massvis med skratt”

Helene Leitner Larsson

Inhouse

Testa oss

Boka din första PT-timme gratis redan idag! Träffa en av våra experter för en kulturfika där vi träffas digitalt eller irl och pratar om er kultur och visar hur vårt arbetssätt och struktur är uppbyggt.

Kontakta oss