Kulturpilot

Utveckla dina kunskaper att bygga kultur och bli certifierad kulturpilot.

Få verktygen för att
utveckla kulturen hos er
Utveckla dina kunskaper att bygga kultur och bli
certifierad kulturpilot.

Ska du arbeta med kultur och värderingar i din organisation?
Vill du utveckla dina kunskaper i värderings- och förändringsledning?

Gå vår givande utbildning &
bli kulturpilot

Få en djupdykning i verktygen som bygger kultur.

Kultur byggs inifrån, i små och stora gester. Ingen konsult i värden kan hjälpa er att bygga kultur om ni inte själva tar ett aktivt ägarskap. Oavsett om ni vill göra mycket själva, eller ta mycket hjälp, så behöver ägarskapet komma inifrån.

Utbildningen Kulturpilot baseras på forskning kring vad som gör att företag lyckas bygga en stark kultur. Måssättningen är att ge dig inspiration, färdigheter, praktiska verktyg och konkret träning. 

KULTURPILOT

Baserat på forskning och beprövad erfarenhet

Utbildningen täcker grundläggande delar i värderingsstryrning och ger dig verktyg du behöver för att agera KulturPilot. Baserat på Wildfires principer för förändring ger utbildningen dig de kunskaper och erfarenheter du behöver för att kunna leda utvecklingen av kultur i din organisation. Du får praktisk träning, inspiration och konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete.  

1

Värderingsstyrning

Så får du med organisationen så att fler agerar så som vi vill. Tekniker och verktyg som ex critical incidents, kulturårs-planering, dialogstöd m.m.

2

Effektiv kommunikation

Så förklarar vi värdet och nyttan för ledningsgrupp, chefer och medarbetare. Genomgång av forskning och upplägg som hjälper dig i din kommunikation.

3

Tekniker & verktyg

Smarta sätt skapa dialog över tid. Genomgång av olika verktyg för att skapa dialog ex Brädspel, Workshop, Digital teknik.

4

Koppla arbetet till affären

Så blir värderingsarbetet en del av affären och vardagen.

5

Självreflektion & utvärdering

Workshopformat med möjlighet att tillsammans med experter planera framåt.

6

Mätning & effektivitet

Hur kan jag mäta och påvisa effekt? Vilka effektmått är intressanta? Grunder till effektmätning och ROI.

Vad säger våra deltagare?

Välkommen till en mycket uppskattad kurs som rekommenderas av 95% av tidigare kursdeltagare från exempelvis Ikea, Adecco, Sveriges Radio m.fl

“Kursledare som tydligt brinner
för ämnet!”

Jan Hermanson

Vd, B3IT

“Bra engagemang, bra och konkreta case, superbra toolbox och kunskap som en verkligen kan ta med sig och omsätta direkt. Tummen upp”

Elin Muz

Rädda barnen

“Jag rekommenderar
hela upplägget”

Helene Keskitalo

Sveaskog

Praktisk info

Tid & plats:
13 oktober 2020
25 november 2020
9 februari 2021
16 mars 2021

Kursen tillhandahålls fysiskt i centrala Stockholm eller Digitalt – 08.30-17.00.

Anmälan:
Via bokningsformuläret nedan.

Kursavgift:
Kursavgiften är 7.850-9.500 kr/deltagare inklusive föreläsningar, workshops, fika och lunch. Pris ex moms.

Betalningsvillkor:
30 dagar. Vid avbokning fyra veckor före kursstart återbetalas halva kursavgiften. Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart eller om deltagaren uteblir, debiteras hela kursavgiften. Vid förhinder, överlåt gärna platsen till en kollega. Vi har rätt att ställa in kurs varvid alla eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas inte.

Fullständig nöjd kund garanti:
Vi tillämpar säkra möten och full nöjd-kund garanti. Är du sjuk får du boka om. Är du inte nöjd med kursen behöver du inte betala.

Reservera plats