the culture
building
agency

Case: SATS

SATS Culture Workout
- ett internt träningsprogram för att bygga en stark kultur

Utmaningen

SATS ville förstärka sin kultur och jobba med sina värderingar. Hur skulle man göra? Medarbetarna var väldigt lite uppkopplade, hade få möten, olika roller och anställningsformer. När den enda timanställda instruktören går hem efter sin klass, kommer den andra in för att träna med sin PT-kund. Ibland hinner man knappt säga hej även om man jobbar på samma center. Hur hittar man då ett gemensamt samtal om “hur vi är tillsammans” med unga timanställda receptionster, extraknäckande instruktörer och upptagna centerchefer?

Man hade tidigare år försökt få till involverande workshops, men insåg hur svårt det var att avsätta tiden. Nu behövde man ta ett omtag. De flesta kände till värdeorden, men det fanns en osäkerhet kring hur orden skulle användas i arbetsvardagen. SATS ville öka sin försäljning och var övertygade om att vägen dit var genom ett sammansvetsat lag och en ännu starkare kundupplevelse. Hur skulle de få alla att förstå vikten av den gemensamma insatsen och jobba åt samma håll? Det var för att få hjälp med det som de valde att ta in Wildfire som kulturbyrå och stöd.

Vad gjorde vi?

Wildfire hjälpte SATS att analysera nuläget och lägga upp en plan. Analysen visade att det som förenar målgruppen med ämnet kultur och beteendevetenskap är intresset för kroppen och hjärnan. Det faktum att vi blir bättre tillsammans, att kultur smittar, är nära kopplat till hur vi fungerar. Vi genomförde ett kulturprogram med olika teman, där varje tema innehöll dialoger, spel, fysisk aktivering, filmer och reflektionsfrågor som på olika sätt inspirerar och aktiverar.

Vi döpte initiativet till SATS Culture Workout. Med hjälp av träningen kunde vi skapa nyfikenhet och intresse för hur vi tränar attityder och beteenden som ger starkare samarbete.

För att nå ut till alla center i Norden användes kulturspel, posters, filmer och dilemman som möjliggjorde dialog och skapade engagemang. Vi skapade samtal genom kluriga dilemman och inspirerande filmer, engagemang genom utmaningar och ytor för samtal. Löpande och strukturerat jobbade vi med nudging, dvs liten påverkan över tid och vi kunde snart se fantastiska resultat.

Resultat

Nyheter från Wildfire

Vill du hålla lite koll på oss? Då kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev som går ut med lagom ojämna mellanrum. Eller lägga till oss i sociala medier!

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR