Kulturprogram

Ett avsiktlig och återkommande dialog som tydliggör, inspirerar och förstärker.

Utveckla kulturen hos Er
Förstärk beteenden och attityder som tar er framåt
och tydliggör vad ni står för

VAD ÄR VÄRDET AV ATT ARBETA MED ETT KULTURPROGRAM?

8 av 10 organisationer
får inte värdeorden att bli mer ord

En av de stora utmaningarna är att skapa smittsamma samtal om vad värderingarna betyder i praktiken, i medarbetarnas vardag. Hur håller du värderingsarbetet levande och aktuellt?

Lyft organisationen med liten påverkan över tid Wildfires kulturprogram består av korta och effektiva pulser som skapar dialog och stärker goda vanor. Ett kulturprogram innheller fysisk träning, filmer, workshops och chefsstöd för att stärka beteenden och attityder som tar er framtåt. 

KULTURPROGRAM

Forskningsbaserat innehåll

Wildfires kulturprogram baseras på 8 principer för beteendenförändring som är en kraftfull pedaogik för att få medarbetare att känna, tänka, diskutera och agera. Med korta och effektiva pulser med dilemman, filmer, kommunikation, mätning och återkoppling.

1

Uppstart

Vid uppstarten sätter vi ramarna för ett program som löper över till exempel 6-12 månader, med 4-6 pulser. Varje puls anpassas efter er situation och kan innehålla olika former av kommunikation, utmaningar, dilemman, dialog och mätning.

2

Förstärka goda vanor

Something really big happened around this period of time. It affected all of humanity. That explains everything.

3

Koppla till det ni gör

Vi anpassar upplägget genom att bygga vidare på det ni redan har, och addera vår kompetens och kreativitet. I olika kommunikations-pulser kopplar vi ihop aktiviteter som ni redan gör, med nya kreativa inspel från oss. Tillsammans skapar vi en röd tråd där aktiviteter hänger samman.

4

Mix av digitalt och fysiskt

Vid uppstarten sätter vi ramarna för ett program som löper över till exempel 6-12 månader, med 4-6 pulser. Varje puls anpassas efter er situation och kan innehålla olika former av kommunikation, utmaningar, dilemman, dialog och mätning.

5

Löpande anpassning

Vi skapar en aktion-grupp tillsammans. Gruppen består av experter från oss och personer från er organisation. Vi träffas löpande och planerar, analyserar och anpassar programmet efter den effekt som vi löpande mäter och uppnår. För bästa effektivitet har vi ett flexibelt arbetssätt vilket innebär att när vi genomför puls 1, planerar vi puls 2 och börjar diskutera puls 3. Detta gör att vi kan anpassa och justera arbetet efter just er situation.

6

Chefsstöd

Vi har stor erfarenhet av chefsutveckling och erbjuder inspiration, övningar och stöd till era chefer under programmets gång.

Resultat vi är stolta över

Vi drev vårt varumärkesarbete inifrån och ut med hjälp av ett kulturprogram. Resultatet vi fick var förvånande starkt. Konverteringen i butik gick från 4 till 12% och värdet på påsen ökade med 150%

Marianne Hauffen

Retail operations manager
Peak Performance

Wildfires change initiatives are fun and to the point. A good choice for anyone who stretches for becoming more of a Tribe with a higher purpose, strong values and passionate co-workers

Mark Boncheck

Author
Harvard Business Review

Med Wildfires kulturprogram lyckades vi tydliggöra vår kultur och förstärka beteenden vi ville se mer. 8 till 38 i ENPS

Sophie Tham

HR chef
Movestic

Kulturprogram
kan ha olika mål

Wildfires förändringsprogram har olika mål och syfte. Vi utgår ofta från dilemman som en enkel och central del, som sen kompletteras med workshops, individuella uppgifter, kommunikation och uppföljning. Enkelhet är en förutsättning för att nå sina mål. Vilka mål har ni i er organisation?

Det stora är det lilla. En liten påverkan över tid, gör det lättare att nå era värderingsmål. Vårt program med till exempel 6 pulser över 6-12 månader, hjälper er att aktivt och enkelt bearbeta och komma framåt i frågor som vilka ni är, varför ni finns och vad ni vill uppnå

Kontakta oss