Kulturanalys

Ta reda på ditt nuläge.

Utveckla kulturen hos Er
Förstärk beteenden och attityder som tar er framåt
och tydliggör vad ni står för

VARFÖR BÖRJAR MAN MED EN KULTURANALYS?

Många försök att förbättra kulturen misslyckas.
Allt för ofta beror det ledningsgruppen.

Många initiativ att bygga ett starkare lag med en bra kultur, kommer inte igång. Många misslyckas på vägen. Ofta är det för att det saknas förståelse och gemensam vilja i ledningskruppen. När man har en tydlig bild av vilka konsekvenser som står på spel och vad man behöver göra blir man mer uthållig.

En kulturanalys ger Ledningsgruppen en kartläggning av var ni står idag, vad er målkultur är och vilka konsekvenser i form av kund- och affärsvärlden som står på spel. Genom att tydliggöra kopplingen mellan beteende i organisationen och prestation för bolaget, tillsammans med en tydlig roadmap över vad som behöver utvecklas – får du lättare att driva arbetet framåt.

KULTURANALYS

Forskningsbaserat innehåll

En kulturanalys hjälper Er få en förståelse för hur er kultur påverkar er organisation. Med ökade insiktsnivåer kan du och din ledning se hur beteenden och attityder behöver utvecklas för att ni ska nå era strategiska mål. 

1

Förtydliga din målkultur

Vilken kultur behöver ni för att uppnå era affärsmål? Det är er målkulturen och den beskriver vilka beteenden, attityder och vanor ni vill se mer av i framtiden. Ska vi bli mer förändringsbenägna eller innovativa? Mer kundnära? Hur ser man det i vardagen?

2

Kulturens nuläge

Hur är nuläget i kulturen? Har vi silos-samarbete? Kundfokus? Engagemang? Hur stor är förändringen som krävs för att komma till målkulturen?

3

Hur stark är kulturen

Har ni idag arbetat aktivt med kulturen? Den kultur som finns nu, hur “starkt” sitter den i väggarna? Har man haft processer med medarbetare? Har man värdeord, hur väl sitter dem? Har man en stark historia? Hur ingrodda är vanorna? Hur påverkas kulturen av era processer och system?  

4

Chefer och Ledning

Vilken inställning har chefer och ledning till kultur? Är det ett flummigt ämne eller något man tycker om att prata om? Har cheferna förmågan att driva med en idé “vi står för detta? Lever man genom sitt sätt att vara?

5

Externa bild

Uppfattning på marknad/ ert Rykte, Upplevelse hos kunder, Upplevelse hos kandidater, Upplevelse hos leverantörer

6

Rekomendationer

Efter att ha utvärderat mål, nuläge, hur man idag bygger kultur och vilka förutsättningar chefer har kommer kulturrevisionen tydligt att rekommendera var ni börjar. Kulturrevisionen ger er tydlig bild i ledningsgruppen var ni behöver börja.

Resultat vi är stolta över

Kartläggningen bidrog till att vi fick en ökad förståelse för hur det stod till i organisationen så att vi kunde rikta våra insatser rätt. Det både bekräftade vissa tankar vi hade och gav nya.

Cecilia Holmgren 

Projektledare Värderingar
ICA Gruppen

Wildfires change initiatives are fun and to the point. A good choice for anyone who stretches for becoming more of a Tribe with a higher purpose, strong values and passionate co-workers

Mark Boncheck

Author
Harvard Business Review

Kulturprogram
kan ha olika mål

Kulturanalys är en utveckling av Culture Check som inbegriper enkätsvar och intervjuer av ett större urval. Med hjälp av ett urval av intervjuer och befintliga nyckeltal kan man man konstatera Rött/gult/grönt-status inom viktiga perspektiv som kulturens nuläge, hur ni arbetar med kulturen, mellanchefer och ledningen samt externt varumärke och employeer brand.

Att ledningsgruppen får med en rapport där vissa områden lyser rött, vissa gult och vissa grönt är konkret och värdefullt. Genom att tydliggöra kopplingen mellan beteende i organisationen och prestation för bolaget, tillsammans med en tydlig roadmap över vad som behöver utvecklas – får du lättare att driva arbetet framåt.

En kartläggning av kulturen syftar till att skapa ökad insikt, så att du och din ledning kan bestämma i vilken utsträckning din nuvarande verksamhet kommer att forma den målkultur som din organisation behöver.

Kontakta oss