Var en motpol till det negativa i kris

Så upprätthåller du motivation, aktivitet och produktivitet