Hur kultur?

Vi på Wildfire lever för hur kultur uppstår och skapas. Människor älskar att tillhöra grupper och vår flockinstinkt är djupt kodad i våra hjärnor. Vi anpassar oss instinktivt och förväntningar hos andra påverkar beteenden i grupp.

Kulturen uppstår som ett genomsnitt i gruppen. Hur ofta ni hjälper varandra, hur ofta ni bekräftar bra insatser, hur många brister ni tillåter i normalfallet eller med vilken inställning ni hjälper varandra när det tar emot.

En stark och positiv kultur förstärker det goda, en negativ eller otydlig kultur gör att människor inte kommer till sin rätt. Kulturen är i rörelse och vi måste arbeta aktivt för att upprätthålla och bibehålla en god kultur.

I förlängningen kommer kulturen i din grupp vara en av de mest avgörande faktorerna för om ni är framgångsrika eller inte. Om ni har en positiv och stark kultur med högt engagemang kommer ni kunna prestera på er högsta nivå.

I en bra kultur så kommer medarbetare till sin rätt och ni blir starkare tillsammans, medan i en negativ eller svag kultur kommer det gå långsamt och vara frustrerande att se hur lite av potentialen i gruppen som frigör

 

INSIKTER

Det löses inte med en kick-off

Kultur byggs över tid, i vardagen av chefer och medarbetare.

INSIKTER

Var och ens attityd – Vår kultur

Det är din och min inställning i olika frågor som styr våra beteenden och skapar vår kultur i vardagen.

INSIKTER

Kulturen ger framgång

I en positiv och stark kultur så kommer medarbetare till sin rätt och ni blir starkare tillsammans

Organisationer med hållbar engagerad kultur?

Källa: Gallup Q12 - 155 länder, 8 miljoner respondenter. Jämförelse org med lågt jmf högt engagemang.
Tower Perrins - E3. 41 st globala företag. Treårsstudie

+39%

Högre trivsel & bättre samarbete

+45%

Högre kundnöjdhet

-37%

Lägre personalomsättning

+20%

Högre lönsamhet & försäljning

Smartare

Glada hjärnor är smartare. När våra hjärnor är försatta i ett positivt tillstånd ökar vår logiska förmåga.

+21%

Engagerade organisationer uppnår mer på kortare tid. Högre effektivitet.

Attityden är normalfördelad

Kulturen är snittet av attityder i din grupp. Det finns några i gruppen som har helt rätt attityd, några som har en ogynnsam attityd och en majoritet i mitten. 

En mänsklig funktion, är att vi försöker påverka varandra. Det är en dragkamp mellan medarbetare om vilken attityd som ska vara rådande. Du hör det i kommentarer som ”det är ingen idé, ledningen kommer lura oss” eller på andra kanten ”jag hjälper dig, även fast det inte är mitt jobb”. 

Chefer lägger ofta stor del av sin energi på medarbetarna långt till vänster. Det slukar energi och man upplever att man inte kommer framåt. En nyckel i kulturarbetet handlar om att hjälpa den stora massan i mitten att inspireras av rätt personer. Istället för att lägga all tid på de få individer som har helt fel inställning, är en framgångsfaktor är att jobba med att stärka de goda krafterna i organisationen och skapa en positiv spiral med en spridningseffekt.

Kultur byggs efter fastslagna principer

Kultur byggs över tid och förändras inte över en natt. Baserad på etablerad forskning bygger Wildfires Change-modell för beteendeförändring på principer som skapar en kraftfull och varaktig beteendeförändring. Med en liten påverkan över tid, skapa en inspirerande dialog kring vårt gemensamma mål och konkretisera hur jag som medarbetare kan agera annorlunda i min vardag.

TJÄNSTER & PRODUKTER

Vilka kulturbärare signalerar vad ni står för?

Om vi kommer till en grupp, hur ser vi vilken kultur de har? Vilka signaler talar till oss, om vad gruppen står för? Se på herrarna till höger, deras kläder skickar en signal om vad de gillar och står för. På samma sätt är det med grupper på en arbetsplats. Vi förväntar oss att en grupp revisorer i kostym, ska bete sig på ett visst sätt. Vi tror att en grupp it-hackers med dubbla skärmar och ett par tomma jolt-color på bordet värderar vissa saker mer än andra. Vi får förväntningar baserat på några faktorer. Är kulturförstärkarna tydliga, så bygger det en stark kultur.  

Det börjar med en tydlig och gemensam idé och handlar om våra attityder och beteenden i vardagen. Kultur förstärks med ritualer, artefakter, berättelser och ledarskap.