Kul att du är intresserad av att delta!

Fyll i uppgifterna så kan vi matcha dig i en intressant grupp. Anmälan är inte bindande.

Ange de tider som du tror kan passa för dig att delta (om du anger fler tider har vi större möjligheter att matcha dig).