Digital Onboarding

En kulturinriktad digital onboarding hjälper till förmedla förväntningar och känsla så att medarbetare snabbt blir en del i gänget.

VAD ÄR VÄRDET AV ATT ARBETA MED ETT DIGITAL ONBOARDING?

Medarbetare som snabbt blir en i gänget och förstår sitt uppdrag presterar bättre och stannar längre.

Forskning visar att de första tre månaderna är avgörande för att engagera och behålla nya anställda. En dålig match med företagskulturen är en av de vanligaste faktorerna när nyanställda slutar. Att snabbt få nya människor att förstå och komma in i kulturen och ert sätt att jobba, kommer inte bara att minska personalomsättningen, utan också öka produktiviteten.

En digital introduktion med information, aktiviteter och inspiration som snabbt får nya kollegor att bli en del av ”gänget”. Visa era nya kollegor redan när anställningskontraktet är undertecknat hur viktigt er kultur är och underlätta för medarbetaren att bli aktiv del av en framgångskultur.

KULTURPROGRAM

Forskningsbaserat innehåll

De flesta av oss har bytt jobb och har blandade erfarenheter kring introduktionen på den nya arbetsplatsen. Inte nog med att du skall lära dig jobbet du skall även bli en ” i gänget” Vår introduktion fokuserar enbart på den delen av introduktionen. Via ett 40-tal digitala interaktioner under medarbetarens fösta 10 månader. 

1

Uppstart

Vid uppstarten sätter vi ramarna för ett program som löper över till exempel 6-12 månader, med 4-6 pulser. Varje puls anpassas efter er situation och kan innehålla olika former av kommunikation, utmaningar, dilemman, dialog och mätning.

2

Fördelar uppgifter

Hjälper medarbetaren att introducera sig själv. Små uppmaningar och utmaningar pulsas ut och gör medarbetaren aktivt i sin introduktion på ett lustfyllt och lättsamt sätt. Vi hjälper er att säkerställa att chefen tar sitt ansvar under introduktionen genom att skicka uppmaningar och resultat av pulsmätningar.

3

Skapar känslor

Genom inslag av sk gaimifiering av introduktionen dras medarbetaren med i sin egen introduktion. Kultur handlar om emissioner och att skapa en känsla för vilka ni är och vad ni står för. Något vi skapar med små forskningsbaserade interaktioner under olika faser av introduktionen

4

Mäter & ger underlag för uppföljning

Vi följer upp er kulturella introduktion under månad 1, 5 och 10 där ni får värdefulla indikationer på om era medarbetare känner sig om en ”i gänget”. En dålig introduktion är av de vanligaste orsakerna till tidig uppsägning. Genom att följa er medarbetares känslor under första året kan ni agera och förstärka där det behövs.

5

Chefsstöd

En digital onboarding underlättar för chefer.

Resultat vi är stolta över

Mina chefer gjorde vågen när de såg hur de kunde få hjälp med en riktigt bra introduktion

Marianne Hauffen

Retail operations manager
Peak Performance

Det var enkelt och jag kände mig välkommen hela vägen!   

Kandidat

Author
Harvard Business Review

Digital introduktion
hjälper dig

Wildfires digitala introduktion är enkel att komma igång med. Vill du veta mer?

Kontakta Robert Dybeck för en digital fika och demo. 

Robert Dybeck

Robert@wildfire.se
0730211591

Kontakta oss