Seminarium: Företagskultur och gamification

Moderna tekniker för att lyckas få levande kultur och starka värderingar: Gamification och ”Dolda-kameran” filmer på din arbetsplats

Hur står det till med värderingsarbetet i svenska företag? Vilka har kommit längst och vad har de lärt sig? Har de uppnått förväntat resultat? Var det värt det? Och, hur planeras värderingsarbetet att bedrivas 2014-2015?

Välkommen på seminarium 6 mars

På seminariet tar vi upp hur du kan använda dolda-kameran filmer, innovationstävlingar, webbdilemman och ”gamification” för att få kultur och värderingar att leva i organisationen.
Varmt välkommen!

Till inbjudan

Vikten av tydlighet

Det är tacksamt att jobba med kultur och värderingar när chefer vågar vara tydliga. Tyvärr är alltför många chefer i vårt land alltför ängsliga när det kommer till att visa vad de står för och var gränser går. Här är ett föredömligt exempel av hur en chef ingriper i en situation och tar tillfället i akt till att knyta historia med framtid och sätta värderingar och kultur i ett sammanhang.

”the standards you walk past, are the standards you accept”

Hjärnan – en ängslig köttklump

Tänk dig ett foto av en fotbollsplan. På den står det 1500 personer och tittar uppåt mot dig. Av de 1500 står 1499 med ett stort leende på läpparna, medan en ensam person har en sur min. Tänk dig nu att vi förstorar upp fotot till 1 x 0,5 m och sedan placerar det framför människor som inte har en aning om vad vi är ute efter. Sedan ber vi dem att titta på bilden och säga till om de ser något konstigt. Hur lång tid tar det innan de upptäcker den sura gubben?

Svaret är mindre än två sekunder. Människan har uppenbarligen en slående förmåga att upptäcka detaljer, eller handlar det verkligen om det?

Vi gör om experimentet. Den här gången säger vi åt 1499 människor att se riktigt arga ut och en ensam att le. Vad händer nu? I regel klarar man inte ens av att hitta den ensamme. Faktum är att man måste ställa ungefär 50 leende personer i en grupp tillsammans för att vi över huvudtaget skall upptäcka dem. Hur kommer detta sig?

Förklaringen går att finna i människans disposition och evolution. Människan har en begränsad förmåga att uppmärksamma alla signaler från dess omgivning och har genom årtusenden trimmats att snabbt reagera på negativa signaler för att upptäcka risker. Vi märker denna tendens även idag, inte minst på våra arbetsplatser. Vid varje fikapaus, i varje lunchrum och på varje möte slåss de positiva och de negativa signalerna i en organisation om vår uppmärksamhet. Om vi inte aktivt gör något finns en risk att de negativa tolkningarna tar över.

Kulturens påverkan – styrkan i att börja arbeta med rätt kollegor

Frukostseminarium: styr värderingar och kultur

Vi vet alla att värderingar och attityder i ett företag inte förändras över en natt. Människor tycker att det är obekvämt och hittar allsköns argument till varför gårdagens handlingar är rätt även i dagens ljus. Människor har helt enkelt svårt för att ändras snabbt.

Men genom samtal över tid, med människor som vi har förtroende för, så kan vi tänka oss att omvärdera våra val och se framtiden i ett annat ljus. En metod som visat sig ha hög effektivitet är webb-dilemman som låter chefer och medarbetare diskutera när värderingar ställs på sin spets. Med begränsad resursåtgång gör den möjligt att hålla diskussionen levande och lustfylld i organisationen.

På seminarium 14 november berättar jag om användbara insikter från aktuell forskning och praktiska tips.

Se inbjudan och agenda

Välkommen!

Fredric Bohm

Svenska HR-chefer prioriterar kultur

Att jobba med företagskulturen är den högst prioriterade frågan för svenska HR-chefer. Globalt sett rankas det lägre, där har lön och förmåner större tyngd.

 

Rekryteringsföretaget Micheal Page har låtit HR-chefer över världen svara på frågor kring vad som är viktigast för dem och hur de satsar inför framtiden.

Totalt har 4300 HR-chefer svarat på enkäten. Från Sverige är det 72 HR-chefer som som deltar i undersökningen – men deras svar kan ändå ge en fingervisning om hur svenska HR-chefer ser på framtidens HR-frågor.

En tendens som blir tydlig i undersökningen är att svenska HR-chefer gervärderingar och kulturfrågor en högre prioritering än det globala snittet. 64 procent av de svenska HR-cheferna anger att det är av högsta prioritet att jobba med företagskultur jämfört med 49 procent av cheferna globalt. Däremot tycker inte svenska HR-chefer att det är så viktigt att prioritera lön- och förmånsfrågor, vilket rankas högre globalt. Resultatet förvånar inte Annika Ahnlund som driver HR-bloggen.se

-Jag tänker att det ligger lite i linje med hur vi har det i Sverige. Vi prioriterar exempelvis arbetsmiljö framför pengar och lön – det finns det tidigare undersökningar som visar. Häri ingår ju också kulturfrågor.

Källa: Personal och Ledarskap, Emma Casserlöv.

Läs mer om Wildfires program för organisationskultur.

Chefsmöte

Idag leder Wildfire en workshop för en av våra kunder. Chefsgruppen är samlad på Tornvillan och vi diskuterar olika webb-dilemman och tillsammans går arbetet framåt mot ett bättre samspel med tydligare och tryggare förhållningssätt till värderingar i gruppen. En lyckad dag!