Seminarium: Nästa steg inom Kultur och värderingar

Vad gör man efter att värdeord sitter på väggen?

En färsk studie genomförd av Wildfire visar att många företag har satt sina värdeord, men endast ett fåtal har lyckats få kulturen och värderingarna att genomsyra verksamheten och påverka beslutsfattande.

Hur tar du nästa steg? Hur skapar du engagemeng hos dina chefer och medarbetare? Hur får du kulturen att växa?

Välkommen till ett givand frukostseminarium, fredag den 10 april!

Se inbjudan