Samarbete mellan avdelningar ”The risky shift”

Hur farligt är det med subkulturer i organisationen? Tenderar avdelningar som har svårigheter att samarbeta att fatta mer vågade affärsbeslut? Vad bör du tänka på för när subkulturer frodas?

The risky shift

Medarbetare och chefer fattar mer riskfyllda beslut om de delas in i grupper med personer som delar deras värderingar

Ligger ni i risksonen?

  1. Svårigheter att samarbeta mellan avdelningar
  2. Konflikter
  3. Fokus på små problem ”cykelställsfrågor”

 

Inom psykologin finns flertalet studier som visar att individer fattar mer extrema beslut om de delas in i grupper med personer som delar deras inställning.

Om organisationer inte underhåller övergripande kultur och värderingar och låter avdelningar bygga upp starka subkulturer som kolliderar, bidrar det till att de gradvis glider ifrån varandra.

Tecken på detta är samarbetssvårigheter mellan avdelningar, konflikter och ”cyckelställsfrågor”. De stora riskerna med detta är att grupperna fattar mer extrema beslut som ligger längre ifrån det som är gemensamt bra för organisationen än de beslut de hade fattat om de hade haft en gemensam grund och tillhörighet.

Evidens: Kuba krisen

En intressant studie kring detta handlar om Grisbukten och Kuba-krisen. 1961 gjorde USA ett misslyckat försök att invadera Kuba. Man samlade ett team av de absolut mest kompetenta krigsstrategerna världens mest framstående krigsnation kunde uppbringa, och fattade ett av krigshistoriens sämsta beslut. Man valde att gå iland på en strand så långgrund att båtarna inte kunde komma in, med endast 1500 soldater och 50 flygplan. Det blev ett katastrofalt misslyckande.

Ett år senare fattade exakt samma grupp, strategiska belsut som anses som ett av militärhistoriens mest framgångsrika när de hanterade Kuba-krisen med Sovjetiska kärnvapen missiler på Kuba. Exakt samma team, med en skillnad. John F Kennedy hade bett sin bror, Robert, att säga emot varenda idé som gruppen genererade, oavsett om han tyckte att den var bra eller inte.

Evidens: Ska skatten höjas/sänkas/oförändrad? Hur mycket?

Ett annat intressant experiment handlar om att personer fått ange om de tycker att skatten ska höjas eller sänkas, samt i så fall, hur mycket.

Därefter fick personer diskutera grupp tillsammans med personer som på samma sätt som de ville antingen höja eller sänka.

Resultatet innebär att grupperna kommer tillbaka med extrema värden och att individer individuellt efteråt skattar resultatet gör det mycket mer radikalt än deras initiala skattningar. Gruppen har påverkat dem till mer extrema åsikter med 30-40%.

Släpp inte grupper vind för våg, kulturen tolkas och byggs kontinuerligt. På samma sätt måste du ha en idé om hur du, ledning och organisation driver och utvecklar den gemensamma kulturen. Mer om detta vid ett annat tillfälle.