Svenska HR-chefer prioriterar kultur

Att jobba med företagskulturen är den högst prioriterade frågan för svenska HR-chefer. Globalt sett rankas det lägre, där har lön och förmåner större tyngd.

 

Rekryteringsföretaget Micheal Page har låtit HR-chefer över världen svara på frågor kring vad som är viktigast för dem och hur de satsar inför framtiden.

Totalt har 4300 HR-chefer svarat på enkäten. Från Sverige är det 72 HR-chefer som som deltar i undersökningen – men deras svar kan ändå ge en fingervisning om hur svenska HR-chefer ser på framtidens HR-frågor.

En tendens som blir tydlig i undersökningen är att svenska HR-chefer gervärderingar och kulturfrågor en högre prioritering än det globala snittet. 64 procent av de svenska HR-cheferna anger att det är av högsta prioritet att jobba med företagskultur jämfört med 49 procent av cheferna globalt. Däremot tycker inte svenska HR-chefer att det är så viktigt att prioritera lön- och förmånsfrågor, vilket rankas högre globalt. Resultatet förvånar inte Annika Ahnlund som driver HR-bloggen.se

-Jag tänker att det ligger lite i linje med hur vi har det i Sverige. Vi prioriterar exempelvis arbetsmiljö framför pengar och lön – det finns det tidigare undersökningar som visar. Häri ingår ju också kulturfrågor.

Källa: Personal och Ledarskap, Emma Casserlöv.

Läs mer om Wildfires program för organisationskultur.