”Man blir som man umgås”

Du har säkert hört uttrycket ”man blir som man umgås” och som så många andra talesätt rymmer det en hel del sanning. Människan är ett flockdjur, det finns inbäddat i våra gener och styr hur vi agerar varje dag. En flockdjursegenskap är att vi påverkas starkt av varandra, vare sig vi vill det eller ej… Man anpassar sig till den dominerande kulturen genom en process som kallas assimilering. Vissa saker, såsom klädkoder, är tydliga och enkla att rätta sig efter, en snabb blick på omgivningen lär oss vad som är en lämplig mundering på arbetsplatsen. Andra saker är mer subtila, exempelvis vad som är passande samtalsämnen på fikarasterna. Just nu är fotbolls-VM poppis och en person som egentligen inte är intresserad av sporten kan mycket väl se flera matcher bara för att kunna vara delaktig i diskussionerna. Sedan finns det saker som är abstrakta och tar tid att snappa upp, grundläggande attityder och outtalade regler som (nästan) omedvetet styr hur vi beter oss på olika arbetsplatser. Får man ta privatsamtal under arbetstid? Hur många samtal är okej under en dag? Ska man säga till någon som pratar för länge i sin privata telefon? Hur länge är ”för länge”? Människor utvecklar en fingertoppskänsla genom att läsa av sin omgivning, det kallas kulturassimilation eller helt enkelt ”man blir som man umgås”. Vi kan till och med se hur man närmar sig sättet att uttrycka sig. Här är ett roligt exempel på hur äktenskapet påverkade två svenska artister.

Kulturassimilation pågår hela tiden där det finns människogrupper, det kan vara svårt att sätta fingret på och därmed även svårt att ändra, det är inte lika enkelt som att renovera lokalerna för att få en modernare image. Vi på Wildfire använder kraften av kulturassimilation för att skapa positiva attitydtrender inom organisationer, vi arbetar bland annat med webb-dilemman för att mana till reflektion och skapa diskussioner om svåra situationer.

Gamification i företag

Alla vet att vi får mer och bättre arbete utfört när vi gör arbetet roligare. När vi belönar medarbetare för att de deltar engagerar de sig mer och oftare.

Under det senaste decenniet har tekniskt kunniga företag börjat utforska, anamma och förfina principerna om spelmekanik. Gamification handlar om att använda lekfullhet, utmaningar och inspirerande form för att stimulera beteende och attityd.

Företag som är intresserade av att tillämpa spelliknande mekanik till sin organisationskultur bör fokusera på följande fem principer

 • Ha ett mätbart mål: Fokusera på att uppmuntra ett visst beteende. Om du till exempel vill öka antalet produktrecensioner på din webbplats, belöna då användarna genom att ge dem poäng varje gång de skriver en recension.
 • Fokusera på saker som folk redan vill göra: Din bästa utgångspunkt för Gamification är att belöna ett beteende som redan utförs.
 • Mät förändringen: Spåra det önskade beteendet både före och efter du Gamifierat det, så att du vet om er Gamification fungerar.
 • Belöna små förbättringar: En bra spelupplevelse mäter och belönar både små och stora prestationer. När du belönar för de små förbättringar spelare gör i sin strävan att uppnå större mål, uppmuntrar du dem att fortsätta.
 • Gör det socialt: Ger du människor möjlighet att dela sina prestationer och märken, vare sig det sker i en sluten miljö som på ett säljteams resultattavla eller i en öppen miljö som Facebook, tillför det mening och betydelse till deras prestationer.

Ta del av intervjuer m.m. från företag som börjat sin resa mot mer lekfulla och inspirerande arbetsplatser.

Rapporten är kostnadsfri!

Fyll i din e-post så skickas rapporten direkt till dig.

Gamification

Hjärnan – en ängslig köttklump

Tänk dig ett foto av en fotbollsplan. På den står det 1500 personer och tittar uppåt mot dig. Av de 1500 står 1499 med ett stort leende på läpparna, medan en ensam person har en sur min. Tänk dig nu att vi förstorar upp fotot till 1 x 0,5 m och sedan placerar det framför människor som inte har en aning om vad vi är ute efter. Sedan ber vi dem att titta på bilden och säga till om de ser något konstigt. Hur lång tid tar det innan de upptäcker den sura gubben?

Svaret är mindre än två sekunder. Människan har uppenbarligen en slående förmåga att upptäcka detaljer, eller handlar det verkligen om det?

Vi gör om experimentet. Den här gången säger vi åt 1499 människor att se riktigt arga ut och en ensam att le. Vad händer nu? I regel klarar man inte ens av att hitta den ensamme. Faktum är att man måste ställa ungefär 50 leende personer i en grupp tillsammans för att vi över huvudtaget skall upptäcka dem. Hur kommer detta sig?

Förklaringen går att finna i människans disposition och evolution. Människan har en begränsad förmåga att uppmärksamma alla signaler från dess omgivning och har genom årtusenden trimmats att snabbt reagera på negativa signaler för att upptäcka risker. Vi märker denna tendens även idag, inte minst på våra arbetsplatser. Vid varje fikapaus, i varje lunchrum och på varje möte slåss de positiva och de negativa signalerna i en organisation om vår uppmärksamhet. Om vi inte aktivt gör något finns en risk att de negativa tolkningarna tar över.

Studie: Winning the heart and minds

Hur står det till med värderingar och kultur på svenska företag?I samarbete med Psykologiska institutionen på Stockholms universitet, HR-bloggen.se och HR Professionals Scandinavia genomför vi en studie i arbetssätt, insatser och resultat. Klicka här för att delta i enkäten och ta del av resultatet

ABC – charity – stödjer barn över hela världen

Det finns barn över hela värden som behöver få mat och husrum. ABC charity är ett välgörenhetsprojekt som gör det möjlighet för företag som vill stödja barn i samhället.

Genom att involvera barn från många länder till att bilda bokstäver som säljs till företag skapas en brygga mellan näringsliv och barn i behov av stöd.

Filip Cederholm och Ashley Cooper välgörenhetsprojekt får internationell press i varje land de reser till. Senast via Dagens industri där Henrik Lundkvist stöttat projektet med bokstaven E till förmån för barn i det jordbävningshärjade området Haiti.

Söta ABC Charity, läs mer.

Kulturens påverkan – styrkan i att börja arbeta med rätt kollegor

Frukostseminarium: styr värderingar och kultur

Vi vet alla att värderingar och attityder i ett företag inte förändras över en natt. Människor tycker att det är obekvämt och hittar allsköns argument till varför gårdagens handlingar är rätt även i dagens ljus. Människor har helt enkelt svårt för att ändras snabbt.

Men genom samtal över tid, med människor som vi har förtroende för, så kan vi tänka oss att omvärdera våra val och se framtiden i ett annat ljus. En metod som visat sig ha hög effektivitet är webb-dilemman som låter chefer och medarbetare diskutera när värderingar ställs på sin spets. Med begränsad resursåtgång gör den möjligt att hålla diskussionen levande och lustfylld i organisationen.

På seminarium 14 november berättar jag om användbara insikter från aktuell forskning och praktiska tips.

Se inbjudan och agenda

Välkommen!

Fredric Bohm

Chefsmöte

Idag leder Wildfire en workshop för en av våra kunder. Chefsgruppen är samlad på Tornvillan och vi diskuterar olika webb-dilemman och tillsammans går arbetet framåt mot ett bättre samspel med tydligare och tryggare förhållningssätt till värderingar i gruppen. En lyckad dag!

Frukostseminarium

Vill du att dina chefer blir aktivare i konflikthantering och bättre på svåra samtal?

En seglivad myt är att aktivt ledarskap kommer naturligt för chefer som har grundtrygghet och självacceptans. Det är en av anledningarna till att man i många år skickat chefer på kurs i självkännedom. Men i ett uppskruvat arbetsklimat finns oftast inte tiden till att reflektera över hur dagliga ledarutmaningar ska tacklas.

Dina chefer behöver konkreta färdigheter som snabbt får dem att agera  – de behöver svart bälte i kritiska ledarsituationer som konflikthantering, samtalsmetodik, svåra samtal om motivationsstyrning.

En ledare ställs i sitt arbete inför kritiska situationer då ledarskapet sätts på prov. Det kan handla om konflikthantering, medarbetares svikande motivation, att leda samtal kring mångfacetterade problem samt att hantera grupper i olika utvecklingsfaser. Genom färdigheter i att lösa specifika situationer skapas en trygghet och handlingskraft. Chefer som vet hur och när de ska agera, gör det direkt istället för att fundera på sin kammare.

Psykolog Fredric Bohm berör flera relevanta aspekter kopplat till färdighetsträning och ledarutveckling.

 • Hur påverkar färdighetsträning medarbetare och chefer?
 • Vilka praktiska utmaningar är viktigast resp vanligast?
 • Vilka resultat kan du förvänta dig på kort och lång sikt?
 • Hur kopplar du färdighetsträning till era värderingar och ledarbeteenden?
 • Vilka chefer och eventuella talanger bör få färdighetsträning?
 • Hur kopplar du ihop färdighetsträning med performence management och Assessment?

Välkommen till ett inspirerande frukostseminarium – se inbjudan!