Case: ÖoB

Case: ÖoB

Så kultur-boostar vi närmare 2000 medarbetare i 130 butiker från norr till söder

ÖoB ville ha en nystart och göra ett omtag av kulturen i hela bolaget, i alla butiker från norr till söder. I och med pandemin stod de inför utmaningen att bygga kultur tillsammans i en tid när de inte kunde ses fysiskt. De hade ingen vana av att hålla digitala möten, så att nu driva en hel kultursatsning digitalt var verkligen att beträda ny mark. Hur skulle de få 130 varuhuschefer och närmare 2000 medarbetare att engagera sig, utbyta erfarenheter och jobba mot samma mål? Vilket digitalt stöd skulle de välja och hur skulle de kunna följa och utvärdera arbetet löpande? Frågorna var många och det var då de kontaktade Wildfire. 

Vad gjorde vi?

Tillsammans genomfördes en rad insatser för att boosta kulturen. Dels implementerades ett Kulturprogram där vi under 12 månader strukturerat genomför ett visst antal aktiviteter och teman för att få med alla medarbetare i hela bolaget på kulturresan. I arbetet används den digitala plattformen Howspace för utbildning och stöttning av samtliga ledare, Wildfires egen kultur-app för att engagera och hålla dialogen uppe hos samtliga medarbetare i alla butiker. 

Här används vardagsnära dilemman, filmer, och roliga utmaningar för att hela tiden hålla kulturelden vid liv. För att få med nya medarbetare i kulturen från början har ÖoB även kopplat på Wildfires digitala onboarding-app som ger nyanställda en introduktion till företaget, arbetsgruppen och kulturen redan från dag ett.

Resultat

Kontakt