the culture
building
agency

Kick-off med teamet

Alla har utvecklingssamtal med individen. Men vilket stöd har chefer att starta hösten med ett Utvecklings- och prestationssamtalet med teamet? En kick-off i sitt team? 
-Baserat på flera års erfarenhet, har vi tagit fram riktigt vassa workshops som synkar teamet, tydliggör målen, skapar engagemang och ägarskap.
Sebastian Wettemark, vd Wildfire

Vad är en kick-off-workshop?
En workshop på 120 min är väl investerad tid för teamet och skapar ägarskap och engagemang. Deltagarna röstar, samskapar och enas med dialogen i fokus. Tillsammans svarar de på fundamentala frågor: ”vad ska vi göra”, ”varför är det spännande” och ”hur ska vi samarbeta”. 

Vi bjuder på 10 kostnadsfria workshops

Prova en kick-off workshop – starta hösten med ägarskap!

Kostnadsfritt för de 10 första som anmäler sig. Ordinarie 3500kr/team.

Artikel

Några av hemligheterna kring riktigt bra workshop

Hur får man ett team att med engagemang jobba som en grupp mot ett gemensamt mål?
Många av nycklarna finns i hur du bjuder in, involverar och engagerar i workshops. När vi som team kan enas kring målet, dela engagemang och lösa problem i grupp har vi också förutsättningar för att agera som team. Men vilka är ingredienserna?

Minns du det kantrade mötet? Föreningsstämman, föräldramötet eller Teamsmötet när stämningen blir vass och det låser sig. När känslorna kommer fram och kakafonin av röster gör att mötesledaren med gäll stämma försöker få alla att antingen vara ”tysta” eller när det inte funkar sjunga ”we shall overcome”.

Frustration är motivation i andra kläder, sägs det. En vilja till förändring och ett sviktande tålamod. Hur kommer vi vidare med samtal i grupp? Speciellt när några i rummet präglas av otålighet medan andra har lätt till ångest. Vissa blir engagerade och pratar i mun på varandra. Andra får stressutslag och en klump i magen.

En duktig facilitator hanterar det bättre. En som misslyckats med sina möten eller är helt ny, kan välja att prata mer själv, och bjuda in gruppen mindre. För att man inte vill att det ska kantra. Bättre att inte fråga gruppen alls.
Men då får man ett möte som inte berör problemet och man tappar kontakten med gruppen. Och när det äntligen börjar lida mot sitt slut, då ställs frågan “om det finns några frågor?”. Vad ska man säga då? Tystnad. Får man ta upp problemet nu i slutet? Vad händer då? Mötesledaren konstaterar uppgiven:”Okej, inga frågor”.

Att ha samtal i grupp är inte enkelt. Utan struktur kan mötet bli tyst eller kantra till anarki och hela havet stormar. Tänk om det finns knep, en snitslad bana som gör att även mindre erfarna och ’skillade’ mötesledare kan leda gruppmöten med energi och engagemang.

Riktigt bra möten utgår från fyra faser. Varje fas har ett visst tempo och en egen energi där du som ledare tar olika roller, och de olika faserna har olika syften.

Vilka är de fyra faserna som en bra workshop ska ha för att vi som grupp ska känna att vi är inbjudna?

1. Check-in  
När man tidigt i samtal får medarbetare att prata ökar viljan och engagemanget att delta. Det blir lättare att prata om viktiga saker senare, om vi lättsamt använt rösten tidigt.  
Här vill du skapa ett tryggt rum, du vill att alla ska säga något. Det behöver inte vara något viktigt

  • Känsla: Teamet ska känna sig inbjudet, välkomnade och sedda
  • Vad behöver ledaren göra: Att nicka och enkelt bekräfta det olika deltagare säger

2. Inspiration
Vissa chefer har en dragning till att prata, andra att lyssna. Ofta är man svagare på motsatsen till ens styrka. Så har du en chef, som har en fallenhet för att lyssna, har ofta den personen en förmåga att vara lite obekväm med att staka ut riktning och visa vägen.
Om medarbetare gjorde allt perfekt i alla lägen, skulle vi inte behöva ledare. Ledarens uppgift är att visa vägen, stötta och förstärka.
Om ledaren bjuder in till samtal utan att ge de rätta förutsättningarna (vad vi ska uppnå, hur vi ska synka arbetet med de andra grupper) kommer mycket av tiden i gruppen att gå åt till att definiera uppdraget.

  • Känsla: Teamet ska känna sig motiverade och engagerade, redo att ta sig an uppdraget
  • Vad behöver ledaren göra: Skapa en tydlig ram för teamet att verka inom

3. Gemensam problemlösning  
När vi får känna att problemet är definierat och vi bjuds in att lösa problemet, så blir vi delaktiga. Sättet hur mötet och deltagarna tillsammans bidrar med olika delar, blir ett kvitto på att ni är en grupp. Det går inte att understryka värdet i att alla har bidragit med något. Har ni lyckat skapa känslan av delaktighet i mötet, kommer deltagarna vara mer engagerade och känna ägarskap i det dagliga arbetet, när de jobbar hemma, eller för den där viktiga arbetsuppgiften som skulle behöva göras i helgen.  

  • Känsla: Handlingskraftiga och kunniga
  • Vad behöver ledaren göra: Låta teamet arbeta och diskutera, lyssna in och ge plats.

4. Prioritering och nästa steg
Ett vanligt misstag är att fastna i det gemensamma problemlösningens kreativa universum och missa att detta viktiga steg. Att summera, prioritera och besluta om nästa steg. Här handlar det om att ändra energi i mötet, att gå från ”många möjligheter” till en mer rak, trygg och lugn ”nästa steg”-energi.

  • Känsla: Gemenskap, upprymdhet och hoppfulla
  • Vad behöver ledaren göra: Sammanfatta och förtydliga gruppens slutsatser, visa nästa steg och ge beröm.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR