Från ord till handling – så leder du ett lyckat jämställdhetsarbete i praktiken

Frågar vi runt på stan så kommer i princip alla ledare vi möter att skriva under på att jämställdhet och hållbarhet är viktigt. Dock ser vi fortfarande ett stort glapp mellan ambitionen och verkligheten. Vi ser fler män än kvinnor i ledande positioner, män har i snitt högre löner och kvinnor drabbas i större utsträckning […]