Studie i kultur och värderingar

  Studie i kultur och värderingar Är vissa företag mer värderingsstyrda än andra? Hur många organisationer har ett högre syfte (why)? Hur fungerar det? Vilka har kommit längst i värderingsarbetet och vilka är de bästa knepen för att lyckas?  För tredje året presenterar vi en omfattande studie om kultur och värderingar i norden– detta år med internationell […]