Seminarium 5 april

Digitaliseringen ställer nya krav på förändringsledning

Digitaliseringen ställer nya krav på förändringsledning i våra organisationer. Den 5 april kan du lystra till Robert Dybeck (Wildfire) och Fredrik Ahlengärd (OKQ8) när de inspirerar.