Värderingsstyrd rekrytering

Även om vi ofta säger “hire for attitude, train for skill” så går många fortfarande mycket CV och tidigare erfarenheter. Vilket stöd kan vi få för att rekrytera med värderingar?

Vi har alla samma mål med vårt rekryteringsarbete – att anställa högpresterare som passar in i företagets kultur. Och, om sanningen ska fram, så får värderingar och kultur ett begränsat utrymme i rekryteringsprocessen. Vilka metoder finns för att rekrytera med hjälp av värderingarna? Vilka är fallgroparna och hur bör vi göra?

I nio fall av tio är skillnaden mellan en lyckad rekrytering och en mindre lyckad rekrytering kandidatens inställning eller attityd till jobbet, dvs huruvida kandidaten passar in i gänget och hur den tar sig an sina arbetsuppgifter. Det har aldrig att göra med CV.

Hur flyttar vi fokus från CV till attityd, värderingar och kultur?

Rapporten är kostnadsfri!

Fyll i din e-post så skickas rapporten direkt till dig.

Värderingsstyrd rekrytering