Vad är allra viktigast att tänka på när man ska förändra attityden och kulturen?

Wildfires pedagogiska modell utgår från forskning och baseras på principer som skapar en kraftfull och varaktig beteendeförändring.

  • Liten påverkan över tid – Inte stor på kort tid
  • Dialog – Inte monolog
  • Enkelt – Inte komplext
  • Konkret – Inte abstrakt
  • Känslor – Inte fakta

Kulturprogram baseras på 8 principer för beteendeförändring. Med en liten påverkan över tid, skapa en inspirerande dialog kring vårt gemensamma mål och konkretisera hur jag som medarbetare kan agera annorlunda i min vardag.

I vår guide visar vi på ett antal principer som starkt bidrar till om du blir framgångsrik i kultur och värderingsarbetet.