Seminarium: Väx som chef när andra tabbar sig

Starkare ledarskap med hjälp av kritiska situationer

Vi lägger stor vikt vid att bedöma individers kompetens och se till att de får de allra bästa miljömässiga förutsättningarna. Men ingen faktor är så viktig som inställningen hos våra medarbetare. På våra arbetsplatser har vi chefer som har en uppgift som överskuggar allt annat, att arbeta med inställningen hos sina medarbetare. Chefer som tar vara på, och använder sig av, kritiska situationer som verktyg för att styra inställningen hos sina medarbetare är starkare ledare.

Vad gör du när två medarbetare på försäkringskassan anmäls för att ha surfat 320 h på 8 månader? Är den situationen ett ledarverktyg för dig trots att du arbetar på en annan arbetsplats? När tog ni senast 20 minuter att diskutera synen på prestation? Är det timmarna vi sitter på arbetsplatsen eller någon annan prestationsfaktor? Bedöms vi på samma sätt inom den här gruppen? Dramatiska händelser i vår omvärld rymmer små och viktiga situationer för ett värderingstyrt ledarskap.

Riktigt bra chefer gör detta på egen hand. Tyvärr är de försvinnande få. Nyckeln till en värderingsstyrd organisation med ett tydligt ledarskap handlar om att få fler chefer att se det som sitt jobb att styra attityder och bli tydliga. Genom att arbeta med kritiska situationer i vardagen, Gamification, uppmuntran och forum i sociala medier så kan ledarskapet vara levande och närvarande i vardagen. Få chefer att sluta gömma sig bakom papper på sina kontor och agera i situationer då de gör skillnad.

Ett kraftfullt verktyg som tvingar chefer upp på scen är dilemman, utmanande situationer som sätter kultur och ledarskap på sin spets. Ett bra sätt att tvinga otydliga chefer att bli tydliga.

Välkommen till ett spännande frukostseminarium som sätter fingret på vad chefer behöver göra annorlunda och hur du i ledande position kan stötta dem!

Varmt välkommen!

08.15 – Frukost
08.30 – Attitydspsykologi, ledarskap och kritiska situationer. Fredric Bohm
09.15 – Moderna verktyg för att få otydliga chefer att bli tydliga: Sebastian Wettemark
10.00 – Avslut

Fredric Bohm är psykolog, författare och en av Sveriges mest anlitade talare. Fredric har en gedigen erfarenhet som utvecklingschef och metodutvecklare av tester och utvecklingsprogram. Den erfarenheten tillsammans med hans inriktning på effektiv attitydspsykologi har lett till att han är en mycket anlitad konsult inom förändringsledning, ledar- och värderingsprogram.

Sebastian Wettemark är beteende-ekonom med lång erfarenhet som konsult åt några av Sveriges ledande varumärken. Sebastian är grundare till Wildfire, har tidigare drivit ledarskapsskola och blev 2009 utsedd av Shortcut till en av Sveriges uppstickare – inspirerande entreprenörer under 35. 

 

Deltagandet är begränsat.Kostnad: 250 kr person inklusive frukostbuffé
Tid: 7 oktober, frukost 08.15, seminarium 08.30 – 10.00
Plats: Pontus, Brunnsgatan / Norrlandsgatan

Skärmavbild-2014-05-19-kl.-15.44.51-150x150