Seminarium 13 maj: fullt

Att styra med värderingar – kulturen som framgångsmedel

HELDAGSSEMINARIUM | 13 MAJ 2014 | STOCKHOLM

I en tid när vi alltmer identifierar oss med vårt arbete, är kulturen en nyckelfråga för att attrahera och behålla rätt kompetens. Värderingar fungerar som riktmärken och håller oss samman när det stormar. Välkommen till en dag som tar ert värderingsarbete till nästa nivå! Lär av experter på området och inspireras av Sveriges bästa arbetsplats King.com och Årets chef 2014 Erik Ringertz.

Läs mer