Gamification i företag

Alla vet att vi får mer och bättre arbete utfört när vi gör arbetet roligare. När vi belönar medarbetare för att de deltar engagerar de sig mer och oftare.

Under det senaste decenniet har tekniskt kunniga företag börjat utforska, anamma och förfina principerna om spelmekanik. Gamification handlar om att använda lekfullhet, utmaningar och inspirerande form för att stimulera beteende och attityd.

Företag som är intresserade av att tillämpa spelliknande mekanik till sin organisationskultur bör fokusera på följande fem principer

  • Ha ett mätbart mål: Fokusera på att uppmuntra ett visst beteende. Om du till exempel vill öka antalet produktrecensioner på din webbplats, belöna då användarna genom att ge dem poäng varje gång de skriver en recension.
  • Fokusera på saker som folk redan vill göra: Din bästa utgångspunkt för Gamification är att belöna ett beteende som redan utförs.
  • Mät förändringen: Spåra det önskade beteendet både före och efter du Gamifierat det, så att du vet om er Gamification fungerar.
  • Belöna små förbättringar: En bra spelupplevelse mäter och belönar både små och stora prestationer. När du belönar för de små förbättringar spelare gör i sin strävan att uppnå större mål, uppmuntrar du dem att fortsätta.
  • Gör det socialt: Ger du människor möjlighet att dela sina prestationer och märken, vare sig det sker i en sluten miljö som på ett säljteams resultattavla eller i en öppen miljö som Facebook, tillför det mening och betydelse till deras prestationer.

Ta del av intervjuer m.m. från företag som börjat sin resa mot mer lekfulla och inspirerande arbetsplatser.

Rapporten är kostnadsfri!

Fyll i din e-post så skickas rapporten direkt till dig.

Gamification

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera