MEN WANTED

Att rekrytera med värderingar som verktyg är ett av de mest kraftfulla instrument man som organisation kan använda. Det är ett utmärkt sätt att inte bara se till att sålla bland kandidater utan också en utmärkt metod för att få personer med RÄTT attityd att söka sig till organisationen.

1913 ställdes Ernest Shackelton inför problemet att med små medel rekrytera rätt personer till en polarexpidition. Han valde att ha mycket ATTITYD i sin annons.

MEN WANTED
for hazardous journey, small wages, bitter cold, long months of complete darkness, constant danger, safe return doubtful, honor and recognition in case of success.

Hur många ansökningar tror du han fick?