Frukostseminarium: styr värderingar och kultur

Vi vet alla att värderingar och attityder i ett företag inte förändras över en natt. Människor tycker att det är obekvämt och hittar allsköns argument till varför gårdagens handlingar är rätt även i dagens ljus. Människor har helt enkelt svårt för att ändras snabbt.

Men genom samtal över tid, med människor som vi har förtroende för, så kan vi tänka oss att omvärdera våra val och se framtiden i ett annat ljus. En metod som visat sig ha hög effektivitet är webb-dilemman som låter chefer och medarbetare diskutera när värderingar ställs på sin spets. Med begränsad resursåtgång gör den möjligt att hålla diskussionen levande och lustfylld i organisationen.

På seminarium 14 november berättar jag om användbara insikter från aktuell forskning och praktiska tips.

Se inbjudan och agenda

Välkommen!

Fredric Bohm