Frukostseminarium

Vill du att dina chefer blir aktivare i konflikthantering och bättre på svåra samtal?

En seglivad myt är att aktivt ledarskap kommer naturligt för chefer som har grundtrygghet och självacceptans. Det är en av anledningarna till att man i många år skickat chefer på kurs i självkännedom. Men i ett uppskruvat arbetsklimat finns oftast inte tiden till att reflektera över hur dagliga ledarutmaningar ska tacklas.

Dina chefer behöver konkreta färdigheter som snabbt får dem att agera  – de behöver svart bälte i kritiska ledarsituationer som konflikthantering, samtalsmetodik, svåra samtal om motivationsstyrning.

En ledare ställs i sitt arbete inför kritiska situationer då ledarskapet sätts på prov. Det kan handla om konflikthantering, medarbetares svikande motivation, att leda samtal kring mångfacetterade problem samt att hantera grupper i olika utvecklingsfaser. Genom färdigheter i att lösa specifika situationer skapas en trygghet och handlingskraft. Chefer som vet hur och när de ska agera, gör det direkt istället för att fundera på sin kammare.

Psykolog Fredric Bohm berör flera relevanta aspekter kopplat till färdighetsträning och ledarutveckling.

  • Hur påverkar färdighetsträning medarbetare och chefer?
  • Vilka praktiska utmaningar är viktigast resp vanligast?
  • Vilka resultat kan du förvänta dig på kort och lång sikt?
  • Hur kopplar du färdighetsträning till era värderingar och ledarbeteenden?
  • Vilka chefer och eventuella talanger bör få färdighetsträning?
  • Hur kopplar du ihop färdighetsträning med performence management och Assessment?

Välkommen till ett inspirerande frukostseminarium – se inbjudan!