Chefsmöte

Idag leder Wildfire en workshop för en av våra kunder. Chefsgruppen är samlad på Tornvillan och vi diskuterar olika webb-dilemman och tillsammans går arbetet framåt mot ett bättre samspel med tydligare och tryggare förhållningssätt till värderingar i gruppen. En lyckad dag!