Vi bygger kultur

För arbetsplatser där människor glöder och presterar bättre tillsammans

What's hot

Ta del av våra senaste nyheter

Sebastian Wettemark

Heja Sverige!

Sverige är en global ledare på innovation. Ett litet land, där det är mörkt och kallt mer än 200 dagar om året och där skatterna

Läs mer »

Baserat i forskning och beprövad erfarenhet

Wildfires metoder fungerar

Vi har de senaste 10 åren förfinat våra metoder och arbetssätt till att bli både lättarbetade och effektiva. Genom att kombinera psykologi med digitala stöd så vet vi efter över 100 projekt vad som bygger kultur i din bransch. 

I botten till ett kulturarbete finns tydliga affärsmål och vi är stolta över att kunna hjälpa våra kunder att prestera bättre tillsammans.

I våra projekt har vi sett ökat medarbetarengagemang (ENPS 8 till 38) förbättrad Kundnöjdhet (+39%), ökad försäljning (upp 52%),  förbättrad Lönsamhet, minskad Personalomsättning och ökat kandidattryck (500%).

TJÄNSTER & PRODUKTER

Vrid på kulturkranen

Funderar du över hur hur du kan ta nästa steg i ditt kulturarbete? Hur når vi ut?  Hur smittar vi fler medarbetare med den inställning som vi vill se mer av? Hur bygger vi en gemenskap, trots att vi sitter på olika platser?

Med Wildfire kan du arbeta som du vill, med lite eller mycket stöd. Ta del av inspiration eller utbildningar, låt oss coacha dig i ditt kulturarbete eller kroka arm med våra erfarna konsulter för ett genomgripande kultur- eller ledarprogram.

PRODUKT

KulturPilot

Utbildningen baseras på forskning kring vad som gör att företag lyckas bygga en stark kultur. Du får verktyg och metoder att arbeta med i din organisation.

PRODUKT

KulturPT

En Kultur-PT är för dig som vet att kultur är viktigt och behöver stöd, inspiration och mer genomslag i ditt kulturbygge.

PRODUKT

KulturAnalys

En kulturanalys hjälper dig och din ledningsgrupp få en gemensam bild av hur ni behöver utveckla kulturen för att nå era strategiska mål. 

PRODUKT

KulturProgram

Wildfires kulturprogram baseras på 8 principer för beteendenförändring som är en kraftfull pedaogik för att få medarbetare att känna, tänka, diskutera och agera. Med korta och effektiva pulser med dilemman, filmer, kommunikation, mätning och återkoppling. 

 

PRODUKT

Kulturledarskap

Vad händer när chefen inte ser på? Kulturen är det som stannar kvar av ledarskapet. Man kan se det som ett installerat ledarskap, ett självledarskap. Har vi gjort ett bra arbete som chefer och ledare, så blir vår arbetsbörda mindre – kulturen gör det åt oss. Men för att få den där fantastiska kulturen, det där självspelande pianot, ja då behöver man ett aktivt ledarskap.

Alla företag befinner sig i olika stadier av det interna kulturarbetet.

Var är ni i er kulturresa?

Kommande seminarier

Just nu har vi inga planerade seminarier.